29.02.2020
PL EN
17.11.2014 aktualizacja 17.11.2014

Dr Hanna Krajewska - tchnąć życie w archiwa

Na zdjęciu dr Hanna Krajewska. Fot. Joanna Arvaniti. Na zdjęciu dr Hanna Krajewska. Fot. Joanna Arvaniti.

W archiwach przechowywane są prawdziwe skarby, dzięki którym istnieje pamięć ludzka - uważa dr Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, prezes Towarzystwa Rapperswilskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego. Upowszechniając wiedzę o archiwach organizuje pikniki archiwalne Polskiej Akademii Nauk i Noce Muzeów, popularyzuje też ideę Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Dr Hanna Krajewska jest finalistką X edycji konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazła się w trójce finalistów w kategorii Popularyzatorzy Indywidualni - Naukowcy.

"Archiwistyka jest na ogół postrzegana przez pryzmat teczek, czyli przez niedobrą sensację. Tymczasem archiwiści pełnią ważną, służebną rolę dla społeczeństwa, a jednocześnie są mało widocznymi osobami. Trzeba pokazać, jak bardzo ważne skarby przechowują. Bez tych dokumentów ani historycy nie mieliby co pisać, ani nie istniałaby pamięć ludzka. To my decydujemy, jakie dokumenty zostaną na przyszłość. Na podstawie tych dokumentów będzie pisana nasza historia" - powiedziała w rozmowie z PAP dr Krajewska.

Przyznała jednak, że odbiorców nie jest łatwo zainteresować tematyką archiwistyczną. "Ludzi interesują przede wszystkim wyjątkowe dokumenty, np. Konstytucja 3 Maja. Pokazanie oryginału jest bardzo ważne. Nawet króciutki list Marii Skłodowskiej-Curie czy Alberta Einsteina robią wrażenie. Zwykły dokument z XX wieku, pisany na maszynie, na ogół nie wzbudzi zainteresowania. Nikt nie będzie chciał czytać całych stron, dlatego odbiorcę trzeba tym dokumentem jakoś zainteresować: pokazać, że w środku jest jakaś ważna informacja, albo pokazać w konkretnym kontekście historycznym. Nie jest to łatwe" - wyjaśniła popularyzatorka.

PIKNIKI WE DNIE, MUZEA DNIEM I NOCĄ, WYSTAWY I WYKŁADY

Aby w nietypowy sposób zainteresować publiczność, uczona wymyśliła i współrealizuje pikniki archiwalne w Archiwum PAN. W 2014 roku odbył się już piąty taki piknik, wzbogacony o warsztaty archiwalne i wykłady. Poza tym kandydatka zainicjowała i organizuje Noce Muzeów w siedzibie Archiwum PAN w Pałacu Staszica. Przygotowuje pokazy multimedialne z historii Polski, a przede wszystkim popularyzuje archiwistykę.

Zorganizowała też kilkanaście wystaw w Instytucie Polskim w Berlinie. Przyczyniła się też do powstania wystawy w języku angielskim - „Maria Skłodowska-Curie. Życie i twórczość”, którą zaprezentowano podczas inauguracji 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Wystawa ta podróżowała po świecie. Z kolei w różnych zakątkach Syberii prezentowano jej wystawę o polskich odkrywcach tego regionu.

Dużym zainteresowaniem cieszą się popularnonaukowe wykłady, jakie dr Krajewska wygłasza od 2007 r. na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Warszawie i na Mazowszu. Mówi w nich o sławnych ludziach, m.in. Stanisławie Staszicu, Benedykcie Dybowskim, Marii Skłodowskiej-Curie, a także o dziejach polskiego hymnu narodowego lub historii Nagrody Nobla.

INTEGRACJA ŚRODOWISKA ARCHIWISTÓW I FESTIWAL RAPERSWILSKI

Jak informuje rekomendująca tę kandydatkę sekretarz PTA Izabela Gass, dr Hanna Krajewska należy do osób niezwykle aktywnych, angażuje się w prace wielu stowarzyszeń, towarzystw i organizacji.

W 2007 roku Krajewska współzałożyła Polskie Towarzystwo Archiwalne, którego jest prezesem. Członkowie PTA zajmują się przede wszystkim współpracą międzynarodową, organizują wyjazdy, badają polonika i opisują je w formie informatorów.

Jako prezes Towarzystwa Rapperswilskiego, dr Krajewska popularyzuje ideę Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Polskie muzeum historyczne w tym szwajcarskim mieście na przełomie XIX i XX wieku mieściło największą bibliotekę polską na emigracji, liczącą ok. 100 tys. druków. Bogaty zbiór rękopisów zawierał archiwum Wielkiej Emigracji. W 1927 r. zbiory te przejęło Muzeum Narodowe i Biblioteka Narodowa. Po powstaniu warszawskim hitlerowcy spalili te archiwa. W 1975 muzeum zostało odtworzone.

Hanna Krajewska w 2010 r. zainicjowała „Festiwal Rapperswilski”, w którym wzięło udział 12 instytucji, które posiadają resztki zbiorów raperswilskich. Towarzystwo Rapperswilskie odszukało kolejne miejsca przechowywania zbiorów rapperswilskich, m.in. w Muzeum w Łowiczu.

Dr Krajewska jest członkiem Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Zarządu Sekcji Archiwów Uniwersyteckich i Instytucji Naukowych przy Międzynarodowej Radzie Archiwalnej. Jest też inicjatorką Nagrody za Zasługi dla Archiwistyki, przyznawanej od 2011 r. W 1997 r. powołała Sekcję Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych przy Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich. Sekcja ta w ciągu 15 lat istnienia zorganizowała 23 konferencje (w tym dwie międzynarodowe) dotyczące aktualnych problemów archiwistyki.

"Nawiązała kontakty międzynarodowe ze stowarzyszeniami archiwistycznymi, czego rezultatem jest powołanie Grupy Wyszehradzkiej Archiwistów i zainicjowanie wydawania czasopisma +Archivarius Visegradiensis+" – informuje Izabela Gass.

W 2013 roku zainaugurowała obchody 250. rocznicy urodzin i 200. rocznicy śmierci ks. Józefa Poniatowskiego. Do współpracy pozyskała wójta gminy Raszyn, Kancelarię Prezydenta i pałac w Jabłonnie. We współpracy z tymi instytucjami udało się zorganizować uroczyste obchody urodzin ks. J. Poniatowskiego w Raszynie, spotkanie w Pałacu Prezydenckim z uczniami szkół noszącymi jego imię oraz międzynarodową konferencję poświęcona jego pamięci w Pałacu w Jabłonnie.

Hanna Krajewska opublikowała 8 książek (4 autorskie, 4 współautorskie) i ponad 90 artykułów z zakresu archiwistyki. Jest współautorką podstaw programowych i programu nauczania dla zawodu technik archiwista na lata 2010–2012. Zainicjowała cykl konferencji archiwistycznych z cyklu „Archiwalia a badania regionalne” w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów.

Dr Krajewska upowszechnia wiedzę od 26 lat. Jej działalność adresowana jest do osób zainteresowanych historią, studentów, nauczycieli, archiwistów, historyków, muzealników.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020