28.05.2018
PL EN
18.05.2015 aktualizacja 18.05.2015

Telemedycyna w alergologii i kardiologii

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W Polsce rośnie popularność telemedycyny. Narzędzia i aplikacje, jakie muszą obsługiwać pacjenci i lekarze opiekujący się nimi na odległość stają się coraz prostsze w obsłudze, a jednocześnie poprawia się ich funkcjonalność. Urządzenia do wykonywania w warunkach domowych pomiarów i badań nie stanowią barier nawet dla osób starszych, które stereotypowo określa się mianem wykluczonych cyfrowo.

Telemedyczną, modułową platformę informatyczną, na którą składają się aplikacje dostępne przez przeglądarki internetowe oraz aplikacje na urządzenia mobilne, tworzy od kilku lat krakowska spółka Silvermedia. Platforma działa online i zapewnia realizację różnych usług telemedycznych dla wielu rodzajów podmiotów i placówek medycznych. Stale rozwijane są kolejne moduły platformy, które obsługują nowe obszary medyczne, poza kardiologią, diabetologią, audiologią to również alergologia i geriatria.

„Pracują z nami czołowi kardiolodzy, alergolodzy, geriatrzy, neurolodzy, diabetolodzy - profesorowie, szefowie największych klinik, konsultanci krajowi. Swoim autorytetem gwarantują jakość medyczną naszych rozwiązań. Wspólnie budujemy systemy telemedyczne, które wspierają zdalny kontakt pacjentów z lekarzami lub umożliwiają współpracę lekarzy różnych specjalności na odległość. Staramy się wspierać lekarzy w działalności diagnostycznej, profilaktycznej oraz badawczej” – tłumaczy dr inż. Jarosław Bułka, wiceprezes spółki.

Badania z użyciem nowo powstających systemów są prowadzone we współpracy z Instytutem Kardiologii w Aninie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Centrum Zdrowia Dziecka. Z kolei w obszarze badania zmysłów niekwestionowanym liderem jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

W ramach jednego z projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krakowska Silvermedia rozwija system do badań przesiewowych w kardiologii i alergologii. Projekt związany z tworzeniem rozpoczął się w lipcu 2013 r. i potrwa do czerwca 2015 r. Wszystkie prace warte są ponad 4,6 mln złotych, z czego ponad 2 miliony pochodzi z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zostało firmie przekazane przez NCBR.

Zespół Silvermedia to ponad 50 entuzjastów technologii IT, robotyki i biocybernetyki. Firma realizuje ten projekt samodzielnie, choć – jak zaznacza dr inż. Jarosław Bułka – praca nad tak zaawansowanym systemem nie mogłaby się odbyć bez współpracy z autorytetami medycznymi w dziedzinie alergologii i kardiologii.

Na potrzeby badań profilaktycznych w kardiologii powstaje system łączący telemedyczną platformę internetową z miniaturowymi, mobilnymi, działającymi zdalnie urządzeniami diagnostycznymi, np. EKG, ciśnieniomierz, waga, pulsoksymetr. W dziedzinie alergologii firma rozwija narzędzia umożliwiające ocenę ryzyka wystąpienia określonego typu alergii lub astmy. W tle badania ankietowego pracuje zaawansowany algorytm oceniający ryzyko wystąpienia konkretnego schorzenia.

„Nasze rozwiązania są projektowane z myślą o zwykłych użytkownikach, nie o specjalistach czy choćby informatykach. Oprogramowanie zapewnia wysoki, codzienny komfort użytkowania, cechuje się prostotą, estetyką interfejsu, a jednocześnie nie stanowi barier dla osób uważanych stereotypowo za wykluczone cyfrowo. Z naszych obserwacji wynika, że starsi ludzie fantastycznie sobie radzą z obsługą aplikacji, które są dostępne na smartfony czy tablety, wpisują tam dane pomiarowe, samodzielnie podłączają sobie urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, glukometry, mobilne elektrokardiografy” - wylicza dr inż. Bułka.

Pacjent sam wykonuje badania, a następnie przesyła wyniki do centrów diagnostycznych. Tam pomiary są oceniane, a ich wynik wraca do pacjenta lub jego rodziny.

„Nasza praca cały czas zorientowana jest na podnoszenie komfortu życia tych osób. W naszej działalności również monitorujemy jakość terapii czy świadczenia usług medycznych. Ostatnio zostaliśmy wyróżnieni przez Fundację Uniwersytetów Trzeciego Wieku za system wspierający firmy świadczące usługi opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi. Nagroda przyznana została przez ludzi starszych”– podkreśla Jarosław Bułka.

Z urządzeń i systemów, jakie powstają w ramach projektu, będą mogli korzystać pacjenci, którzy wezmą udział w programach profilaktycznych. Osoby prowadzące takie badanie docierają z informacją do pacjentów działając według strategii przyjętej przez centrum medyczne lub instytucję, które koordynują dany program.

Również samorządy mogą podejmować decyzje o przebadaniu wybranych grup mieszkańców – np. seniorów albo dzieci w wieku szkolnym pod kątem profilaktyki w kardiologii, audiologii, czy alergologii. Takie badania przeprowadziła np. Warszawa, gdzie programy medycznie koordynowały Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum Zdrowia Dziecka. Z kolei w obszarze badania zmysłów niekwestionowanym liderem jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, który od lat wykorzystuje platformę telemedyczną w badaniach profilaktycznych dzieci szkolnych.

Wynikami prac zainteresowane są też korporacje, firmy, które – jak komentuje Jarosław Bułka - chcą swoim pracownikom dać coś więcej, niż tylko zwykły abonament medyczny.

„W projekcie profilaktycznym prowadzonym w warszawskich szkołach sportowych ta sama grupa dzieci była badana za pomocą naszej platformy równocześnie pod kątem alergii i potencjalnych problemów kardiologicznych. Badanie przeprowadzili przeszkoleni ankieterzy. W ocenie ryzyka astmy i alergii wykorzystywana jest specjalnie skonstruowana ankieta, ale po jej przejściu uczestnik badania otrzymuje wynik, który wskazuje, czy jest on w grupie wysokiego ryzyka dla konkretnego typu alergii. Osoba z grupy ryzyka powinna udać się do specjalisty, bo nieleczona alergia może prowadzić do powikłań, zaostrzeń czy wprost do astmy. Narzędzie pozwala szybciej zareagować na konkretne objawy, które często są bagatelizowane i w ogóle niekojarzone z alergiami” – mówi dr inż. Bułka.

Podobne przedsięwzięcie prowadzono we współpracy z Instytutem Kardiologii w stołecznym Aninie. Dzieci w szkołach sportowych były badane małymi, przenośnymi elektrokardiografami, które przez sieć komórkową wysyłają dane do centrum monitoringu. Kardiolodzy zaś zdalnie mogli oceniać te wyniki wspomagani przez inteligentne algorytmy analizy danych medycznych autorstwa Silvermedia.

Opracowanie algorytmów automatycznej analizy danych ma sprawić, że praca lekarzy będzie bardziej efektywna. Urządzenia diagnostyczne zaś same powinny podpowiadać pacjentom, co i jak powinni wykonać, aby pomiary były przeprowadzone we właściwy sposób. Pozytywnie wpłynie to na bezpieczeństwo pacjentów i poprawi jakość ich życia.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

kol/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2018