23.05.2018
PL EN
09.06.2015 aktualizacja 09.06.2015

Ranking: UJ i UW najlepszymi uczelniami w Polsce (aktl.)

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zajęły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2015". Zdarzyło się to pierwszy raz w historii rankingu. Trzecie miejsce zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczna, 16. edycja rankingu - przygotowana przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" - objęła 87 uczelni akademickich, posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora; 70 uczelni magisterskich niepublicznych oraz 30 państwowych wyższych szkół zawodowych.

Najlepsze dwie polskie uczelnie akademickie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - osiągnęły wskaźnik rankingowy 100 proc. "Ranking jest probierzem jakości w naszym życiu szkół wyższych. Obserwowanie rywalizacji rektorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego jest czymś ekscytującym" - powiedziała wiceminister nauki Daria Lipińska-Nałęcz podczas ceremonii nagrodzenia najlepszych uczelni, która odbyła się we wtorek w Warszawie.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak zapewnił, że rywalizacja między dwoma najlepszymi uniwersytetami jest korzystna dla każdego z nich. "Najgorzej byłoby, gdyby jeden lider odstawał i uważał, że jest najlepszy w każdym elemencie działania. My tak nie uważamy. Jeżeli się dokładnie przeanalizuje się kryteria rankingu, to są pewne rzeczy, na które my - uniwersytety nie mamy wpływu. Nigdy nie wygramy w punkcie innowacyjność, bo nie jesteśmy uczelnią techniczną, Uniwersytet Warszawski tak samo" - powiedział dziennikarzom prof. Nowak.

Trzeci w rankingu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał 86,6 proc. Na czwartym miejscu w rankingu uczelni akademickich znalazły się również ex aequo: Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska z wynikiem 82,8 proc. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

W rankingu uczelni magisterskich niepublicznych zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która osiągnęła wskaźnik 100 proc. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, a trzecie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. W najlepszej piątce znalazły się też: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie i Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu.

W kategorii najlepszych uczelni medycznych pierwsze trzy miejsca zajęły: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny.

W grupie uczelni ekonomicznych pierwsze miejsce zajęła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; drugie - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; trzecie - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygrała wśród uczelni rolniczych. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a trzecie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Najlepszą akademią wychowania fizycznego została AWF we Wrocławiu.

Wśród uczelni pedagogicznych zwyciężył zaś Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Kapituła rankingu przyznała też nagrody specjalne. Nagrodę Kuźnia Kadr 2015 dla uczelni, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych otrzymała w tym roku Akademia Obrony Narodowej. Przyznano także nagrodę Awans 2015 za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni w danym rankingu. W grupie uczelni akademickich otrzymał ją Uniwersytet Łódzki, który awansował o sześć miejsc z 21. na 16. miejsce. W grupie niepublicznych uczelni magisterskich nagrodę tę otrzymała Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która awansowała o pięć miejsc - z 12. na 7.

Ranking przygotowano pod nadzorem kapituły kierowanej przez b. prezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. Michała Kleibera. W składzie kapituły znaleźli się m.in. honorowy przewodniczący kapituły i sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu - prof. Marek Safjan, senator RP i przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej - prof. Marek Rocki. Zestawienie przygotowano w oparciu o sześć kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie, innowacyjność.

"Na początku ranking nie był przyjmowany entuzjastycznie. Sytuacja się jednak zmieniła i obecny ranking jest wyjątkowy. Jest najbardziej obszernym rankingiem tego typu na świecie. Służy poprawie jakości naszych uczelni" - podkreślił we wtorek przewodniczący kapituły rankingu prof. Michał Kleiber.

Zdaniem prof. Nowaka ranking pokazuje, że najwyższa pora na autentycznie duże zmiany w szkolnictwie wyższym. "Myślę o stworzeniu dużych centrów badawczych nawzajem ze sobą współpracujących. W 38 milionowym kraju posiadanie ponad 400 uczelni wyższych przy niżu demokratycznym jest absurdem. Jeżeli tego nie zrobimy, to stracimy dużo czasu" - powiedział rektor UJ.

Pełne wyniki rankingu są dostępne na stronie: www.ranking.perspektywy.pl

PAP i Serwis PAP - Nauka w Polsce są jednymi z patronów medialnych rankingu.

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018