26.06.2019
PL EN
10.06.2015 aktualizacja 10.06.2015

Prezydent wręczył nominacje 69 profesorom

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w Warszawie akty nominacyjne 69 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się we wtorek w Pałacu Prezydenckim.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Krzysztof Barbusiński - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

2. Anna Biedunkiewicz - profesor nauk technicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

3. Magdalena Bielska-Lasota - profesor nauk medycznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

4. Piotr Błędowski - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

5. Witold Cecot - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6. Dariusz Chemperek - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

7. Ksiądz Wojciech Cichosz - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8. Zdzisław Cutter - profesor nauk humanistycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

9. Andrzej Czerwiński - profesor nauk technicznych, Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie

10. Piotr Dahlig - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

11. Andrzej Deptała - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12. Joachim Diec - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

13. Dariusz Dolański - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Zielonogórski

14. Marzena Dominiak - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

15. Krzysztof Dracz - profesor sztuk teatralnych, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

im. Ludwika Solskiego w Krakowie

16. Ignacy Fiut - profesor nauk humanistycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

17. Piotr Formanowicz - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska

18. Henryk Gapski - profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

19. Hanna Godlewska-Majkowska - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

20. Leszek Gołdyka - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Szczeciński

21. Mirosław Henke - profesor sztuk teatralnych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

22. Romuald Huszcza - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

23. Piotr Jaranowski - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet w Białymstoku

24. Krzysztof Jasiecki - profesor nauk społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

25. Henryk Klama - profesor nauk biologicznych, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

26. Elżbieta Kowalczyk-Heyman - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

27. Anna Krasnowolska - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

28. Hanna Krauss - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

29. Marta Kubera - profesor nauk medycznych, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

30. Tomasz Kukulski - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

31. Roman Kwiecień - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

32. Piotr Liberski - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

33. Izabela Malinowska - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski

34. Andrzej Miszczuk - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski

35. Bożena Muszkalska - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

36. Wiesław Napierała - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

37. Wojciech Pacho - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

38. Janusz Parka - profesor nauk technicznych, Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

39. Krystyna Pawlas - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

40. Zdzisław Pawłowski - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

41. Leszek Plaskota - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Warszawski

42. Tomasz Polański - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

43. Lesław Pytka - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

44. Grzegorz Raubo - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

45. Krzysztof Reczuch - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

46. Pan Piotr Robakowski - profesor nauk leśnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

47. Andrzej Roszak - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

48. Andrzej Rybarczyk - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska

49. Janusz Skowronek - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

50. Andrzej Sokołowski - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

51. Daniela Szaniawska - profesor nauk technicznych, Akademia Morska w Szczecinie

52. Stanisław Szczepański - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska

53. Maciej Szostak - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski

54. Krzysztof Szostek - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

55. Krzysztof Sztanke - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

56. Karol Szymczak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

57. Krzysztof Uniłowski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

58. Leonas Ustinovicius - profesor nauk technicznych, Politechnika Białostocka

59. Paweł Wiliński - profesor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

60. Robert Wiszniowski - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Wrocławski

61. Stanisław Witczak - profesor nauk technicznych, Politechnika Opolska

62. Daniel Wójcik - profesor nauk biologicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

63. Wojciech Załuski - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

64. Tadeusz Zieliński - profesor nauk teologicznych, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

65. Dariusz Złotkowski - profesor nauk humanistycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

66. Yuriy Zorenko - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

67. Janusz Zuziak - profesor nauk humanistycznych, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

68. Barbara Zworska-Raziuk - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

69. Andrzej Żyromski - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

PAP - Nauka w Polsce

zan/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2019