13.11.2018
PL EN
27.11.2015 aktualizacja 27.11.2015

Na WAT otwarto Centrum Inżynierii Biomedycznej

Źródło: WAT Źródło: WAT

Nowocześnie wyposażone laboratoria, w których prowadzone mają być badania m.in. nad zastosowaniem laserów, grafenu czy nanocząsteczek w medycynie wchodzą w skład Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio), które uruchomiono w środę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Na powierzchni 1600 m kw. powstały na WAT nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie. W CIBio działać będą pracownie: zastosowań laserów w medycynie, biologii molekularnej, inżynierii molekularnej i zastosowań grafenu, pól elektromagnetycznych czy oprogramowania komputerowego w medycynie.

Jak zapewnia prof. Mariusz Łapiński, kierownik CIBio, w przyszłym roku Centrum wzbogaci się o pracownię badań nad cukrzycą, w której kontynuowane będą prace nad stworzeniem bezinwazyjnego glukometru, prace nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu cukrzycy i prace nad zastosowaniem pól elektromagnetycznych w leczeniu powikłań cukrzycy.

W 2016 r. z kolei rozpocznie działanie pracownia badań nad chorobami nowotworowymi, w której naukowcy z Centrum będą oznaczać punktowe mutacje genowe w komórkach nowotworowych i badać oddziaływanie leków onkologicznych na komórki nowotworowe w celu personalizacji leczenia chorych z chorobami nowotworowymi.

Interdyscyplinarny zespół – Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio) – działa w Wojskowej Akademii Technicznej już od trzech lat. Naukowcy wchodzący w skład centrum prowadzili badania m.in. nad chorobami cywilizacyjnymi. Dopiero teraz jednak oficjalnie uruchomiono nowoczesne laboratoria.

Projekty pracowników i doktorantów centrum dotyczyć będzie m.in. badań diagnostycznych i leczenia chorób nowotworowych. Prowadzone mają być badania nad zastosowaniem w medycynie grafenu, pól elektromagnetycznych, nanocząsteczek, laserów.

WAT jest liderem i koordynatorem „Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej” stawiający sobie za cel dyfuzję innowacji z WAT i innych instytucji naukowo-badawczych do firm powiązanych z klastrem. Klaster utworzyło 15 podmiotów: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytuty naukowe, uczelnie i instytucje z otoczenia biznesu. Dzisiaj klaster liczy 53 podmioty, w tym 16 szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych. W połowie 2013 roku przyznano Wojskowej Akademii Technicznej środki na finansowanie projektu w wysokości 22 mln zł, natomiast cały projekt zaplanowany jest na 30 mln zł.

„Wytwarzamy urządzenia i technologie, które przekładamy na kliniczne zastosowania dla dobra pacjenta” – podkreślił prof. Łapiński.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2018