23.04.2018
PL EN
13.01.2016 aktualizacja 13.01.2016

Gdańskie pamiątki pielgrzymie sprzed 600 lat w Internecie

Ołowiana plakietka pielgrzymia, fot. Joanna Szmit/licencja (CC-BY-3.0) Ołowiana plakietka pielgrzymia, fot. Joanna Szmit/licencja (CC-BY-3.0)

Ponad 700 zabytków związanych z ruchem pielgrzymkowym w XIV i XV-wiecznym Gdańsku udostępniło online gdańskie Muzeum Archeologiczne. W tym roku baza zostanie poszerzona o 300 kolejnych obiektów.

"Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej, ze względu na fakt, iż 99 proc. tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności, w jakich zostały pozyskane" – informuje dr Henryk Paner na stronie poświęconej „Gdańskiej Kolekcji Pamiątek Pielgrzymich”. Naukowiec jest jednocześnie inicjatorem przedsięwzięcia i jego realizatorem.

Na bazę danych składają się zarówno fotografie, jak i zwięzłe opisy zabytków. Zbiór obejmuje zarówno plakietki pielgrzymie, czyli znaczki które przyczepiano do ubrania w czasie wędrówki, jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek – dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka czy miniaturowe rogi. Wszystkie pochodzą z wykopalisk, które prowadzono na terenie Gdańska w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Teraz znajdują się w zbiorach lokalnego Muzeum Archeologicznego.

Jak przekonują muzealnicy, bogate zbiory reprezentują świadectwa religijności gdańszczan i dowody na istotne znaczenie Gdańska na trasach średniowiecznych europejskich pielgrzymów. Te XIV i XV-wieczne szlaki przyrównywane są do sieci współczesnych autostrad.

Pierwsza część kolekcji udostępniona na stronie Archeoportalu liczy 739 eksponatów. W kolejnej transzy, która zostanie upubliczniona w 2016 roku, zamieszczone zostaną świadectwa kultu Najświętszej Marii Panny. Będzie to sumie ponad 300 kolejnych zabytków. Jak poinformował PAP Marcin Szmit z Działu Cyfryzacji i Archiwizacji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, planowane jest poszerzanie Archeoportalu o prezentację kolejnych kolekcji zabytków.

Elektroniczna baza danych dotycząca pielgrzymów pozwala odnaleźć i zidentyfikować nie tylko samo stanowisko i sezon badawczy w czasie którego dokonano odkrycia, ale także instytucję prowadzącą wykopaliska, nazwisko kierownika badań, zarejestrowane konteksty i zabytki. Fotografie zabytków udostępnione są na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY-3.0). „W celu umożliwienia ponownego wykorzystania zasobów MAG nie wprowadza znaków wodnych na wizerunkach, realizując w ten sposób zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych” – czytamy w regulaminie zbiorów online.

Stworzenie katalogu zabytków online dotyczących średniowiecznych pielgrzymów było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez muzeum z priorytetu „Digitalizacja” wchodzącego w skład programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Wieloletni Program Rządowy Kultura+. Jego celem jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, przez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. W ramach projektu, którego inicjatorem był Dział Archiwizacji i Cyfryzacji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, zakupiono m.in. profesjonalny sprzęt fotograficzny, serwer, stacje robocze oraz zaprojektowano i stworzono system bazodanowy, który może służyć do umieszczania kolejnych kolekcji online.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018