14.11.2018
PL EN
21.01.2016 aktualizacja 21.01.2016

Prof. Krzysztof Kurzydłowski doktorem h.c. Politechniki Białostockiej

Nz. prof. Krzysztof Kurzydłowski. Fot. PAP/ Leszek Szymański 09.04.2015 Nz. prof. Krzysztof Kurzydłowski. Fot. PAP/ Leszek Szymański 09.04.2015

Światowej sławy uczony w obszarze nauki o materiałach i inżynierii materiałowej prof. Krzysztof Kurzydłowski otrzymał w czwartek tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej. To jego czwarty tytuł doktora h.c.

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski jest pionierem w dziedzinie inżynierii materiałowej, opisywania struktur i modelowania właściwości materiałów, specjalistą rozwijającym badania nad nanomateriałami oraz kwestią degradacji materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych - mówił podczas uroczystości nadania tytułu rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.

Kurzydłowski przez kilka lat współpracował z wydziałem mechanicznym uczelni. Dzienis mówił, że współpraca ta zaowocowała realizacją wspólnych projektów i badań naukowych, głównie w obszarze biomateriałów.

"Tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej jest wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć pana profesora, ale też podziękowaniem za jego zasługi dla naszej uczelni, zwłaszcza dotyczące wspólnych badań naukowych, organizacji dydaktyki i rozwoju kadr" - powiedział podczas laudacji prof. Jan Dąbrowski.

Mówił, że Kurzydłowski jest wybitnym uczonym, autorytetem naukowym w kraju i zagranicą, pionierem badań w obszarze nanomateriałów i nanotechnologii. Podkreślał znaczenie wyników badań profesora, które przyczyniły się do rozwoju inżynierii materiałowej, które są też wykorzystywane w pokrewnych dziedzinach nauki: medycynie i biologii. Dąbrowski mówił, że zorganizowany przez Kurzydłowskiego zespół badań biomateriałów jest w światowej czołówce.

Dąbrowski podkreślał też zasługi profesora we współpracy z przemysłem, nazwał ją "wzorcową". Dodał, że jest partnerem cenionym przez wiele koncernów przemysłowych w kraju i na świecie.

Kurzydłowski odbierając tytuł dziękował wszystkim, mówił, że to dla niego "wzruszająca uroczystość". Następnie wygłosił wykład o znaczeniu inżynierii materiałowej i o kierunkach jej rozwoju.

Prof. Krzysztof Kurzydłowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1981 roku zdobył stopień doktora. W 1990 roku Politechnika Śląska przyznała mu stopień doktora habilitowanego.

Kurzydłowski zawodowo związany jest z Politechniką Warszawską, gdzie zajmował stanowisko prorektora i dziekana wydziału inżynierii materiałowej. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, a następnie Rady Nauki, w której przewodniczył Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki. W latach 2005-2007 był podsekretarzem stanu, najpierw w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a następnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do środy kierował też Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – największą agencją wspierającą badania i rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej. Kurzydłowski dyrektorem był od 2011 roku; w środę jego rezygnację z tego stanowiska przyjął minister nauki.

Prof. Kurzydłowski jest europejskim konsultantem zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przemysłowych. Opublikował ponad 500 prac naukowych w renomowanych czasopismach naukowych. Jest także członkiem wielu stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych.

Profesor otrzymał wcześniej tytuł doktora honoris causa trzech uczelni: Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

PAP - Nauka w Polsce

swi/ dym/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2018