20.06.2018
PL EN
03.03.2016 aktualizacja 03.03.2016

Dwa centra symulacji medycznej powstaną w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dwa kolejne centra symulacji medycznej – w Zabrzu i w Katowicach - powstaną w Śląskim Uniwersytecie Medycznym kosztem ponad 27 mln zł. Władze uczelni podpisały właśnie umowę z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka uczelni Agata Kalafarska, w budynku przy Placu Dworcowym 3 w Zabrzu powstaną sale symulacyjne przeznaczone dla kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, a w Katowicach przy ul. Medyków 12B - dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. „Będą one wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia” – powiedziała.

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu wzbogaci się o sale symulacji, pozwalające ćwiczyć różne umiejętności: 1 blok operacyjny, 2 sale intensywnej terapii, 1 salę szpitalnego oddziału ratunkowego, 1 symulator karetki, 1 salę porodową, 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania. Będą też 2 sale symulacji z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych, 1 sala symulacji z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz 1 pracownia nauki umiejętności technicznych. Studenci stomatologii będą mieli do dyspozycji 2 pracownie interdyscyplinarne.

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach wzbogaci się o 1 salę porodową, 1 salę pielęgniarską, pomieszczenie kontrolne, salę do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i salę do ćwiczeń umiejętności położniczych.

Centra w Katowicach i Zabrzu zostaną wyposażone w sumie w 13 zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych. "Na szczególną uwagę zasługuje fakt utworzenia dwóch sal interdyscyplinarnych dla studentów stomatologii, wyposażonych w 54 unity stomatologiczne, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym" - podkreśliła Agata Kalafarska.

W ramach projektu stworzony zostanie program rozwojowy uczelni, który będzie zakładał modyfikację programu kształcenia tak, aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5 proc. ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem, tj.: na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie. Umożliwi to studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełni zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania przez studentów tych kierunków wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności inwazyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 27,2 mln zł. Wsparcie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),dodatkowo, na remont i adaptację budynków przy Placu Dworcowym w Zabrzu i ul. Medyków w Katowicach, uczelnia ze środków własnych przeznaczy blisko 10 mln zł.

Śląski Uniwersytet Medyczny dysponuje już jednym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, studenci uczelni korzystają z niego od 2012 r.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2018