06.07.2020
PL EN
11.04.2016 aktualizacja 11.04.2016

PAN pomoże badaczom z dowolnych polskich jednostek walczyć o granty ERC

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Badacze z dowolnej polski jednostki naukowej, którzy zabiegają o grant z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), mogą zwrócić się o pomoc do biura ds. doskonałości naukowej PAN. Biuro zapewnia wszechstronne wsparcie przygotowania i realizacji grantów ERC.

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN, które rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 2016 roku, oferuje naukowcom ze wszystkich polskich jednostek naukowych wszechstronną pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów ERC, jak również wspiera polskie jednostki badawcze, które planują przyjęcie naukowców z całego świata, jako instytucje goszczące granty ERC - poinformowano w komunikacie PAN. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego gorąco poparło ten pomysł i zaproponowało finansowanie działania biura w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

Dzisiejszą miarą sukcesu naukowego są granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC - European Research Council) realizowane w danej jednostce – podkreśla prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński. Niestety Polska nie jest liderem jeśli chodzi o liczbę takich zdobytych grantów. W latach 2007-2013 (7. Program Ramowy) do Polski trafiło jedynie 14 z ponad 4,3 tys. dużych grantów przyznanych przez ERC. Po dwóch latach realizacji programu Horyzont 2020 sytuacja nie przedstawia się korzystniej – polskie jednostki naukowe otrzymały zaledwie 6 grantów ERC. "Utrzymanie tego trendu oznaczałoby, że do końca realizacji H2020 Polska uzyska około 20 grantów ERC, co stanowi mniej niż 0,3 proc. wszystkich grantów ERC, które zostaną przyznane krajom członkowskim UE" - skomentowano w komunikacie PAN.

Zdaniem przedstawicieli Akademii jedną z przyczyn dramatycznie niskiego udziału polskich naukowców w grantach ERC jest niewystarczające wsparcie administracyjne w procesie pozyskiwania grantów. Problem ten dostrzegło kierownictwo PAN i zaproponowało utworzenie w ramach swojej struktury biura ds. Doskonałości Naukowej wspierającego badaczy przygotowujących aplikacje do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Biurem kieruje Ewa Kuśmierczyk – od wielu lat zaangażowana w przygotowanie, realizację oraz nadzór nad wdrażaniem projektów finansowanych przez Europejskie Programy Ramowe zarówno w jednostkach PAN, jak i w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz w Komisji Europejskiej.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to utworzona w 2007 roku przez Komisję Europejską niezależna agenda UE finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, zarządzana przez Scientific Council, w skład którego wchodzą wybitni europejscy naukowcy. W latach 2014-2020 Rada dysponuje budżetem ponad 13 mld euro (w ramach programu Horyzont 2020) pozwalającym na wsparcie blisko 7000 grantów, w których udział weźmie ponad 40 000 naukowców.

Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. High risk – high gain to motto przewodnie grantów ERC, dla których jedynym kryterium oceny pomysłów jest doskonałość naukowa. Oferta grantowa kierowana jest do naukowców z całego świata, znajdujących się na każdym etapie kariery, zamierzających realizować granty na terenie Unii Europejskiej. Budżet pojedynczego projektu może sięgać nawet 3,5 miliona euro.

ERC przyznaje środki na trzy główne rodzaje projektów trwających do 5 lat. Starting Grant (maksymalnie 1,5 mln euro) przeznaczony jest dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie, Consolidator Grant (maksymalnie 2 mln euro) - skierowany jest do naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, a o Advanced Grants (maksymalnie 2,5 mln euro) walczyć mogą niezależni naukowcy o ugruntowanym dorobku, prowadzący własne badania. Dodatkowo naukowcy, którzy zdobyli już któryś z grantów ERC mogą ubiegać się o grant Proof of Concept (maks. 150 tys. euro) na rozwinięcie swojego pomysłu na potrzeby rynku.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020