26.06.2019
PL EN
29.04.2016 aktualizacja 29.04.2016

Robert Tomanek został rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dotychczasowy prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. prof. UE Robert Tomanek został w czwartek jej nowym rektorem. Czteroletnią kadencję rozpocznie z początkiem września.

Jak poinformował rzecznik uczelni Marek Kiczka, "rektor elekt został wybrany większością 43 głosów, przy obecności wszystkich 64 członków Uczelnianego Kolegium Elektorów". Drugim kandydatem był prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski; dotychczasowy rektor prof. dr hab. Leszek Żabiński nie kandydował.

Jak powiedział po czwartkowym wyborze Tomanek, najważniejszym celem jego kadencji będzie "poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym i samorządowym". "Konieczne będzie przy tym stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla tych procesów, materialnej i kadrowej" – dodał.

Rektor elekt, dla którego studenci stanowili najważniejszy punkt programu wyborczego, planuje także rozwój głównego kampusu uczelni poprzez umieszczenie tam "wszelkich aktywności studenckich". "Będę stawiał także na nowe formy kształcenia, więcej zajęć praktycznych z przedstawicielami biznesu, praktykami" – wskazał.

Tomanek (ur. 1964 r. w Gubinie) interesuje się ekonomicznymi problemami transportu pasażerskiego oraz lokalnymi i regionalnymi aspektami rozwoju systemów transportowych, w tym równoważeniem mobilności miejskiej.

Studia ukończył na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (dawna nazwa UE) na Wydziale Handlu, Transportu i Usług w 1987 r. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1995 r., a habilitację - w 2003 r.

Pracę w macierzystej uczelni rozpoczął już pod koniec studiów. Następnie m.in. kierował Zakładem Transportu Miejskiego i Regionalnego w Katedrze Transportu, był także prodziekanem ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Ekonomii, a w latach 2008-2016 prorektorem (kolejno: ds. edukacji, ds. organizacyjnych oraz ds. organizacji, finansów i rozwoju).

Przez lata współpracował także z licznymi jednostkami administracji publicznej i biznesu m.in. w latach 1992-1999 był zastępcą dyrektora Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a w latach 2011-2014 - konsultantem Samorządu Woj. Śląskiego ds. opracowania strategii rozwoju transportu w tym regionie.

Uniwersytet Ekonomiczny to jedna z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Od października ub. r. na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się tam ponad 11 tys. studentów.

PAP - Nauka w Polsce

akp/ dym/

Copyright © Fundacja PAP 2019