26.05.2020
PL EN
30.04.2016 aktualizacja 30.04.2016

Senat za powołaniem Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Senat przyjął z poprawkami ustawę o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. z działającej tam PWSZ. PWSZ nie spełnia warunków do nadania jej statusu akademii, ustawa daje trzy lata na uzyskanie przez wydziały uczelni uprawnień do nadawania stopnia doktora.

W myśl ustawy, przygotowanej przez posłów PiS, uczelnia w Gorzowie Wlkp. zacznie działalność 1 września 2016 r. Utworzy się ją z działającej w tym mieście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Akademia przejmie prawa i zobowiązania PWSZ, a pracownicy i studenci PWSZ będą pracowali i studiowali w Akademii.

Pierwsza poprawka przyjęta przez senatorów - jak wyjaśniał wcześniej, podczas czwartkowej debaty sprawozdawca komisji nauki, edukacji i sportu senator Kazimierz Wiatr (PiS) - poprawia błędne użycie słowa „studenci”, wykluczające osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, które m.in. nie złożyły ślubowania. Słowo zastąpiono sformułowaniem "osoby przyjęte na pierwszy rok studiów do Akademii".

Dwie kolejne poprawki miały charakter doprecyzowujący sformułowania ustawy.

Wiatr zwrócił uwagę na potencjał, jakim dysponuje PWSZ. Uzasadniał, że kształci ona na 14 kierunkach na I stopniu, na dwóch kierunkach na II stopniu, ma cztery wydziały; ponadto w 2016 r. złożono dwa wnioski o prowadzenie kolejnych studiów II st.

Uczestnicy debaty - mimo poparcia idei utworzenia Akademii w Gorzowie Wlkp. - zwracali uwagę, że na razie PWSZ nie spełnia warunków do nadania jej statusu akademii - nie może nadawać stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych. Kluczowy w ustawie jest art. 7, który mówi, że wydziały akademii, w terminie trzech lat od dnia jej utworzenia, mają dostosować liczbę posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

"Pojawiają się jakby dwa dylematy: pierwszy - czy rzeczywiście sytuacja z brakiem takich uprawnień nie jest okolicznością utrudniającą analizę tej ustawy, drugi dylemat - ogólniejszy nawet - czy państwowe wyższe szkoły zawodowe powinny aspirować do tego, aby stawać się akademiami" - mówił Wiatr. "Głosy na ten temat (...) wpisują w szerszy kontekst dyskusji na temat tego, czy w Polsce mamy za dużo uczelni (...)" - dodał. "Każda forma rozwoju intelektualnego studiujących jest ważna, należy tylko dbać o to, aby te dyplomy, które są wydawane, były dyplomami uczciwymi" - mówił senator PiS.

Kazimierz Kleina (PO) pytał, czy "lepszym rozwiązaniem nie byłoby poczekanie, aż przez trzy lata PWSZ dopełni wszystkich wymogów określonych w ustawie i wtedy będzie można jej przyznać tytuł akademii". "Boję się takiej sytuacji, że my dzisiaj uchwalimy, że uczelnia zmieniła nazwę i stała się akademią i że ma trzy lata, żeby dojść do tych wymogów, a nie daj Boże, okaże się to niemożliwe" - powiedział.

Minister rodziny, pracy i polityki społ. Elżbieta Rafalska zapewniła, że "gorzowskie środowisko będzie chciało udowodnić, że jest na tyle odpowiedzialne i spełni te wszystkie wymogi i warunki, które nakłada ta szczególna, wyjątkowa ustawa".

Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko przekonywał, że ustawa jest neutralna, jeżeli chodzi o skutki finansowe. "Dotacja dla szkół jest naliczana według skomplikowanego algorytmu i akurat nazwa szkoły nie ma istotnego znaczenia" - mówił. Dodał, że nadanie uczelni tytułu akademii nie podniesie poziomu szkolnictwa, ale będzie dla miasta sprawą prestiżową i może być początkiem dynamicznego rozwoju szkoły.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. powołano 17 lat temu na bazie działającego w tym mieście od 1992 r. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Była jedną z pierwszych publicznych uczelni zawodowych w kraju. Naucza na czterech wydziałach: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznym, Humanistycznym, Technicznym. Ukończyło ją blisko 16 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Za przyjęciem ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zagłosowało w piątek 78 senatorów, przeciw - 1, wstrzymało się 5. Ustawa trafi teraz do Sejmu.

PAP - Nauka w Polsce

amt/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2020