26.06.2019
PL EN
13.05.2016 aktualizacja 13.05.2016

Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Sejm, po przyjęciu poprawek Senatu, opowiedział się za ustawą o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Działająca tam PWSZ zyska tytuł Akademii, choć nie spełnia wszystkich koniecznych do tego warunków. Ustawa daje jej 3 lata na dostosowanie do przepisów.

W myśl ustawy przygotowanej przez posłów PiS uczelnia w Gorzowie Wlkp. zacznie działalność 1 września 2016 r. Powstanie z działającej w tym mieście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Akademia przejmie prawa i zobowiązania PWSZ, a pracownicy i studenci PWSZ będą pracowali i studiowali w Akademii.

W piątek Sejm przyjął wszystkie cztery poprawki senackie. "Poprawki wprowadzają zmiany porządkujące, doprecyzowujące, legislacyjne. Wszystkie zasługują na poparcie" - mówiła podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (PiS).

Jak wyjaśniła, największy wymiar merytoryczny ma pierwsza z nich. "Odnosi się do zamiany słowa <> na <>. Związana jest z faktem, że Akademię powołuje się z dniem 1 września, a rok akademicki zaczyna się w październiku" - mówiła. Dotychczasowy zapis wykluczałby osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, które m.in. nie złożyły jeszcze ślubowania.

Podczas prac legislacyjnych posłowie i senatorowie - mimo poparcia idei utworzenia Akademii w Gorzowie Wlkp. - zwracali uwagę, że na razie PWSZ nie spełnia warunków do nadania jej statusu akademii: nie może nadawać stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych. Kluczowy w ustawie jest art. 7, który mówi, że wydziały akademii, w terminie trzech lat od dnia jej utworzenia, mają dostosować liczbę posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

"Czy powołując kolejną uczelnię państwową: nie za mocną na starcie, niespełniającą wymogów ustawowych, powołaną na zasadzie wyjątku na swoisty kredyt zaufania, przybliżamy się do tego, czy oddalamy, aby nasze uczenie mogły być atrakcyjne i konkurencyjne w Europie i na świecie" - pytał w czwartek podczas posiedzenia plenarnego poseł Platformy Obywatelskiej Norbert Obrycki. Pytał też, czy nie lepiej łączyć uczelni w silniejsze ośrodki, kumulując środki publiczne dla mniejszej liczby jednostek naukowych.

"Utworzenie Akademii w Gorzowie nie jest powołaniem nowej uczelni, tylko przekształceniem PWSZ. Ten wniosek rzeczywiście ma braki - w tym sensie, że uczelnia rzeczywiście nie spełnia wymogów stawianych akademiom. Natomiast jedną z idei przekształcenia w Akademię jest to, aby nastąpiła konsolidacja w Gorzowie. Tam jest zamiejscowy wydział Akademii Wychowania Fizycznego, i mamy takie deklaracje, że to przekształcenie ułatwi konsolidację szkół wyższych Gorzowa i pozwoli utworzyć jedną, silniejszą niż do tej pory jednostkę" - odpowiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko.

Wcześniej podczas prac legislacyjnych nad ustawą Bobko przekonywał, że pod względem skutków finansowych ustawa jest neutralna. "Dotacja dla szkół jest naliczana według skomplikowanego algorytmu i akurat nazwa szkoły nie ma istotnego znaczenia" - mówił. Dodał, że nadanie uczelni tytułu akademii nie podniesie poziomu szkolnictwa, ale będzie dla miasta sprawą prestiżową i może być początkiem dynamicznego rozwoju szkoły.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. powołano 17 lat temu na bazie działającego w tym mieście od 1992 r. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Była jedną z pierwszych publicznych uczelni zawodowych w kraju. Naucza na czterech wydziałach: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznym, Humanistycznym, Technicznym. Ukończyło ją blisko 16 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019