20.06.2018
PL EN
06.06.2016 aktualizacja 06.06.2016

MNiSW po raporcie NIK: działamy, by wzmocnić nadzór nad NCBR

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął działania, by wzmocnić nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - poinformowali przedstawiciele resortu nauki odnosząc się do raportu NIK, z którego wynikało, że w systemie wsparcia komercjalizacji badań naukowych są wady.

W drugiej połowie maja NIK opublikowała raport, z którego wynika, że zakładane przez resort nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) nakłady na wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w założonym czasie. Najwyższa Izba Kontroli rekomendowała ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego wzmocnienie nadzoru nad NCBR w zakresie realizowanych przez centrum programów i przedsięwzięć w obszarze wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych. Zaleciła też utworzenie zintegrowanej bazy projektów badawczych i wdrożeniowych dofinansowanych ze środków publicznych, aby ryzyko podwójnego finansowania było mniejsze.

"Minister podjął działania zmierzające do wzmocnienia nadzoru nad Centrum (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - przyp. PAP)" - napisało biuro prasowe MNiSW, w odpowiedzi na prośbę PAP o odniesienie się do wyników kontroli NIK. "Nowo powołany dyrektor Centrum (wybrany pod koniec kwietnia prof. Maciej Chorowski - przyp. PAP) został zobowiązany m.in. do dokonania analizy poprawności wszystkich realizowanych przez Centrum programów i przedsięwzięć oraz poinformowania ministra o wynikach tej analizy" - czytamy w odpowiedzi resortu nauki. MNiSW zapowiedziało też, że planuje zmianę przepisów regulujących tryb realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

"Zwracamy jednocześnie uwagę, że minister podjął już wcześniej działania ukierunkowane na wzmocnienie nadzoru nad Centrum, rozszerzając katalog narzędzi nadzorczych, określonych przepisami ustawy o NCBR, o narzędzia niewładcze. Minister rozważa też wprowadzenie kolejnych narzędzi wzmacniających nadzór nad Centrum" - poinformowało biuro prasowe resortu nauki.

Przypomniało, że w ministerstwie dokonano zmian organizacyjnych - zadania nadzorcze skoncentrowano w jednym departamencie.

"MNiSW podjęło ponadto działania w celu utworzenia zintegrowanej bazy projektów badawczych i wdrożeniowych dofinansowanych ze środków publicznych, dla zminimalizowania ryzyka podwójnego finansowania" - napisano w komunikacie.

NIK w swoim raporcie ceniła skuteczność wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych w zakresie zwiększania innowacyjności gospodarki. Z raportu wynikło, że programy i przedsięwzięcia nie były finansowane w stabilny sposób, opóźniały się i były słabo nadzorowane. Zdaniem NIK efektem wad w systemie wsparcia komercjalizacji badań naukowych jest słabszy od zakładanego wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Kontrolę przeprowadzono w NCBR, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w sześciu podmiotach, które otrzymały dofinansowanie od NCBiR.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018