26.06.2019
PL EN
26.09.2016 aktualizacja 26.09.2016

Nie żyje archeolog prof. Leszek Kajzer - znawca architektury obronnej

Nie żyje prof. Leszek Kajzer - archeolog, mediewista, bronioznawca, znawca średniowiecznej i nowożytnej architektury obronnej. Naukowiec zmarł w niedzielę w wieku 72 lat.

O śmierci prof. Kajzera poinformował na swojej stronie internetowej Instytut Archeologii (IA) Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowiec pełnił przez kilkanaście lat (od 1996 do 2008 r.) funkcję dyrektora tej placówki. Aż do śmierci był przewodniczącym Rady Naukowej w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

"Była to wybitna postać przede wszystkim w archeologii średniowiecza" - wspomina w rozmowie z PAP zmarłego prof. Tadeusz Grabarczyk. Zapytany o największe dokonania prof. Kajzera wymienia badania architektury obronnej i rezydencjonalnej - zamków, dworów, pałaców, klasztorów, szczególnie na terenie centralnej Polski. Wyniki tych prac opublikował w kilkunastu książkach. Jako jedną z ważniejszych publikacji zmarłego prof. Grabarczyk wskazuje "Leksykon zamków polskich". W sumie prof. Kajzer opublikował ponad 500 artykułów i książek. Część z nich ukazała się w czternastu europejskich krajach, w tym Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii czy Szwecji.

Prof. Kajzer wprowadził nowe metody badawcze do polskiej archeologii średniowiecza - zwrócił uwagę, że archeolog musi korzystać ze źródeł pisanych, które są uzupełnieniem danych pozyskanych w czasie wykopalisk. Ten sposób prowadzenia badania naukowiec propagował od końca lat 70. ubiegłego wieku - wskazuje prof. Grabarczyk.

Prof. Leszek Kajzer urodził się w Milanówku koło Warszawy w 1944 r. Studia archeologiczne ukończył na Uniwersytecie Łódzkim. Po uzyskaniu magisterium w 1967 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Archeologii Polski Środkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, gdzie zajmował się badaniami średniowiecznego uzbrojenia. W 1978 został zatrudniony w Katedrze Archeologii UŁ. Tutaj uzyskał habilitację z tematu, który bliski był mu aż do końca kariery naukowej - budownictwa obronnego okresu średniowiecza i nowożytności, w tym przypadku na terenie woj. łęczyckiego. Jesienią 1991 r. otrzymał tytuł profesorski.

W czasie swojej pracy dydaktycznej wypromował 176 prac magisterskich i 31 licencjackich. W ramach prowadzonego przez prof. Kajzera seminarium doktorskiego stopień ten uzyskało kilkanaście osób.

Pogrzeb prof. Leszka Kajzera odbędzie się w piątek, 30 września, o godz. 13.15 na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi. (PAP)

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019