20.06.2018
PL EN
30.09.2016 aktualizacja 30.09.2016

Katowice/ Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym

Rozwijanie współpracy uczelni z biznesem oraz zwiększenie aktywności naukowców na arenie międzynarodowej – to jedne z priorytetów obchodzącego 80-lecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który w czwartek zainaugurował jubileuszowy rok akademicki 2016/2017.

Za kilka dni naukę na tej największej uczelni w regionie, kształcącej w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych, rozpocznie ponad 11 tys. studentów.

Rektor uczelni dr hab. prof. UE Robert Tomanek podkreślił podczas inauguracji, że świętowanie jubileuszu z jednej strony daje możliwość podsumowania dotychczasowych osiągnięć uczelni, a z drugiej strony jest szansą, by zdynamizować jej rozwój.

"W rozpoczętej kadencji skupimy się na tworzeniu nowej podstawy wysokiej jakości kształcenia absolwentów, których tak potrzebuje polska gospodarka, administracja i instytucje, w tym trzeci sektor. W szczególności musimy wykorzystać możliwości internacjonalizacji, rozwoju misji uniwersytetu oraz integracji potencjału akademickiego" – mówił.

I choć jego zdaniem internacjonalizacja jest już "silną stroną" uniwersytetu, konieczny jest jej rozwój. "Chcemy jednak zrobić znacznie więcej, zwiększyć aktywność międzynarodową, premiując tych naukowców, którzy to robią, oraz szerzej publikować i przyjmować więcej studentów na studia prowadzone w języku angielskim" – wyjaśnił prof. Tomanek.

Uczelnia stawia też na rozwój dwukierunkowych relacji z otoczeniem. "Chcemy to robić, szeroko otwierając uniwersytet na relacje z biznesem, organizacjami non profit i administracją. W szczególności priorytetowymi obszarami tematycznymi naszych zainteresowań jest i będzie szeroko rozumiany sektor energii oraz rozwój regionalny" – zaznaczył rektor.

Wśród priorytetów uczelni w nadchodzącym roku akademickim oraz całej kadencji nowych jej władz, prof. Tomanek wymienił również działania na rzecz zwiększenia aktywności naukowców w otoczeniu gospodarczym (m.in. poprzez ich udział w różnych projektach), uzyskanie międzynarodowej akredytacji, wprowadzenie na uczelni zmian organizacyjnych oraz rozwój współpracy i integracji między różnymi podmiotami w regionie, np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do najważniejszych inwestycji uniwersytetu na najbliższe lata rektor zaliczył z kolei m.in. remont budynku "N", modernizację rektoratu oraz planowaną przebudowę jednego z budynków kampusu na akademiki.

Jak przypomniał rzecznik uniwersytetu Marek Kiczka, dzień inauguracji nieprzypadkowo wyznaczono na 29 września. "W tym dniu, 70 lat wcześniej, uczelnia otrzymała dwa własne obiekty: obecny rektorat - wcześniej ratusz gminy Bogucice Zawodzie oraz obecny budynek +A+ – wcześniej szkoła powszechna" - wyjaśnił.

Z okazji obchodzonego w tym roku akademickim jubileuszu 80-lecia uczelni zaplanowano wiele wydarzeń, m.in. koncerty, cykle seminariów naukowych, wystawy, jubileuszowy bal studentów oraz zjazd absolwentów. Główne obchody zaplanowano na 11 stycznia 2017 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie, kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych.

Uczelnię tworzy pięć wydziałów - ekonomii, finansów i ubezpieczeń, informatyki i komunikacji, zarządzania oraz piąty otwarty niedawno w Rybniku - wydział biznesu, finansów i administracji. Łącznie kształci się tam 11 tys. studentów.

PAP - Nauka w Polsce

akp/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2018