24.06.2018
PL EN
30.09.2016 aktualizacja 30.09.2016

Politechnika Śląska po raz 72. zainaugurowała rok akademicki

Politechnika Śląska zamierza doskonalić swe funkcjonowanie we wszystkich obszarach, aby skutecznie budować swój wizerunek jako europejskiego uniwersytetu technicznego – mówił podczas piątkowej inauguracji roku akademickiego rektor tej uczelni prof. Arkadiusz Mężyk.

Podczas uroczystości w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach rektor zaznaczył, że przed lokalną społecznością akademicką stoi wiele zadań, wynikających z ogłoszonej we wrześniu przez ministerstwo nauki strategii rozwoju dla polskich uczelni, ale też zbieżnych ze strategią rozwoju Politechniki.

W swoim wystąpieniu rektor przypomniał, że uczelnia inauguruje rok akademicki po raz 72., a jednocześnie jest to pierwsza inauguracja nowych władz rektorskich. Podkreślił, że w trakcie ponad 70 lat funkcjonowania, dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej, Politechnika Śląska stała się znanym uniwersytetem technicznym.

„To właśnie ludzie są największym skarbem Politechniki Śląskiej, to oni stymulują jej rozwój, a dbając o wysoki poziom nauki i dydaktyki, budują prestiż uczelni w kraju i za granicą” - wskazał rektor. Ocenił, że uczelnia ma nowoczesną infrastrukturę „skrojoną na miarę XXI wieku”, która stanowi bazę do dalszego rozwoju. Przypomniał, że na Politechnice wdrażany jest zintegrowany system informatyczny, który wspomoże sprawne zarządzanie uczelnią.

„Będziemy doskonalić funkcjonowanie uczelni we wszystkich obszarach działalności, aby skutecznie budować jej wizerunek jako europejskiego uniwersytetu technicznego” - zaznaczył prof. Mężyk.

Rektor mówił, że przed Politechniką stoi wiele nowych zadań, wynikających z ogłoszonej we wrześniu przez ministerstwo nauki strategii rozwoju dla polskich uczelni. Zakłada ona zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym, innowacje dla gospodarki, z którą łączy się komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem oraz programem społecznej odpowiedzialności nauki.

„Nadchodzący to zatem czas intensywnych przemian prawnych, systemowych, w zakresie finansowania i funkcjonowania uczelni, za szczególnym naciskiem kładzionym na jakość i efekty badań naukowych, wdrażanie wyników badań do gospodarki oraz upowszechnianie nauki w aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” - powiedział prof. Mężyk.

Zaznaczył, że choć wskazane przez rząd cele są zbieżne ze strategią rozwoju Politechniki, to jednak będą one wymagały wzmożonego wysiłku całej społeczności akademickiej oraz podejmowania i akceptowania trudnych decyzji.

Rektor podkreślił, że Politechnika Ślaska chce być w czołówce polskich uczelni technicznych. Prestiż uczelni musi być budowany przez wysoki poziom badań naukowych i uznanie międzynarodowego środowiska naukowego, a także poprzez sukcesy studentów.

W opinii rektora trzeba zintensyfikować współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz z gospodarką – tak, by zwiększyć liczbę pozyskiwanych projektów badawczych i w pełni wykorzystać potencjał uczelni. Przypomniał, że w Gliwicach i okolicy działa wiele firm, także zaawansowanych technologii.

Prof. Mężyk przekonywał, że warunkiem powodzenia zmian jest zrozumienie i aktywność całego środowiska akademickiego - od tego będzie zależała pozycja uczelni w przyszłości. Zwrócił też uwagę, że szkolnictwo wyższe boryka się ze skutkami niżu demograficznego, uczelnie są niedofinansowane. Równocześnie – dodał - rośnie zainteresowanie studiami technicznymi i zapotrzebowanie na absolwentów takich kierunków, co daje podstawy do optymizmu.

W dobie dynamicznie zmieniających się technologii trzeba jednak szukać nowych form kształcenia, stawiać na rozszerzenie współpracy międzynarodowej i jeszcze intensywniejszą współpracę z przemysłem. „Naszym celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr inżynierskich na rzecz gospodarki opartej na wiedzy” - podkreślił rektor i dodał, że chce, by absolwenci jego uczelni pozostawali na Śląsku i współtworzyli przyszłość regionu.

Na Politechnice Śląskiej kształci się 23 tys. studentów i blisko 600 doktorantów. Uczelnia prowadzi studia na 43 kierunkach.

W 72. inauguracji roku akademickiego Politechniki Śląskiej brali udział posłowie i senatorowie, przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz oraz biskup gliwicki Jan Kopiec, szefowie firm i instytucji. O wykład inauguracyjny (pt. „Technika i medycyna”) uczelnia poprosiła prof. Aleksandra Sieronia ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

PAP - Nauka w Polsce

kon/ mtb/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2018