19.10.2018
PL EN
05.10.2016 aktualizacja 05.10.2016

Nagrodzono autora najbardziej inspirującej publikacji o ptakach

Autor badań poświęconych relacji pomiędzy dwoma gatunkami słowików - Jiři Reif z Uniwersytetu Karola w Pradze - został laureatem nagrody im. Marcina Antczaka za 2015 r., przyznawanej za najbardziej inspirujący artykuł ornitologiczny. Nazwisko laureata ogłoszono w środę w Poznaniu.

Nagroda ta wyróżnia wybitnych młodych ornitologów z Czech, Polski lub Słowacji (lub prowadzących badania na terenie tych krajów), którzy w poprzednim roku opublikowali najbardziej inspirujący artykuł ornitologiczny.

Nazwisko laureata ogłoszono podczas uroczystości na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Dr Jiří Reif z Uniwersytetu Karola w Pradze został doceniony za badania mechanizmów specjacji (powstawania gatunków) u dwóch gatunków słowików: rdzawego i szarego. "To bardzo podobne gatunki, pomiędzy którymi dochodzi do konkurencji. Dawno podejrzewano, że tak się dzieje, ale dotychczas tego nie udowodniono, gdyż ptaki te bardzo trudno obserwuje się w terenie. Jiři Reif po raz pierwszy pokazał pewne mechanizmy oddziaływań zachodzących pomiędzy tymi gatunkami" - poinformował PAP kierownik Zakładu Ekologii Behawioralnej UAM prof. Tomasz Osiejuk.

Dodał, że na terenie Polski przebiega strefa styku zasięgów występowania obu gatunków słowików.

Nagrodzoną pracę "Interspecific territoriality in two songbird species: potential role of song convergence in male aggressive interaction" opublikowano w "Animal Behavior".

Inicjatorami nagrody są prof. Osiejuk oraz kierownik Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Piotr Tryjanowski. Chcieli oni, aby przyznając nagrodę, można było doceniać młodych naukowców, a zarazem upamiętnić ornitologa Marcina Antczaka: obserwatora ptaków i ich zachowań, "terenowca" i naukowca. W 2014 r. Antczak zginął w wypadku samochodowym.

Nagrodę przyznaje międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Osiejuka, złożone z naukowców z Czech, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwajcarii i USA. Tegoroczny zwycięzca został wyłoniony spośród autorów ok. 480 artykułów - poinformował prof. Osiejuk.

W tym roku nagrodę przyznano po raz drugi. Pierwszym laureatem został dr Piotr Minias z Uniwersytetu Łódzkiego, za dwa artykuły dotyczące ewolucji struktury kolonii ptaków oraz roli barwników melaninowych, opublikowane w "Behavioral Ecology & Sociobiology" oraz "Journal of Avian Biology".

PAP - Nauka w Polsce

zan/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018