20.06.2018
PL EN
17.10.2016 aktualizacja 17.10.2016

Resort nauki rozpoczyna przygotowania do Narodowego Kongresu Nauki

Debatą, poświęconą umiędzynarodowieniu polskich uczelni, resort nauki rozpoczyna przygotowania do Narodowego Kongresu Nauki, który planowany jest na wrzesień 2017 r. Pierwsza z cyklu debat poprzedzających Kongres odbędzie się 20 i 21 października br. w Rzeszowie.

Pierwsza z konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki: „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, poświęcona będzie problematyce umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Dwudniowa konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim.

"Jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli nowo wybranych władz uczelni odpowiedzialnych za problematykę międzynarodową oraz kierowników uczelnianych biur współpracy z zagranicą i rekrutacji cudzoziemców" - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W spotkaniach udział wezmą m.in. Jarosław Gowin - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Laura Howard - prezes Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Międzynarodowej czy prof. Patricia Pol z francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań.

Jednym z pierwszych punktów rzeszowskiej konferencji będzie dyskusja panelowa poświęcona umiędzynarodowieniu w kontekście Ustawy 2.0. To nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, nad której założeniami pracują obecnie trzy zespoły. Do lutego 2017 roku mają one przygotować trzy konkurencyjne koncepcje założeń do ustawy. Podczas październikowej debaty przedstawiciele tych zespołów zaprezentują swoje koncepcje rozwiązań, które wzmocnią umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i pozwolą poprawić międzynarodową pozycję polskich uczelni.

Podczas kolejnej dyskusji z udziałem prof. Wiesława Nowińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. Anety Pieniądz z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Grażyny Ptak z Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, dyskutujący przedstawią swoje punkty widzenia na zmiany konieczne dla: silniejszego powiązania polskiej nauki z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie, lepszej „widzialności” międzynarodowej wyników pracy polskich badaczy, zdolności do międzynarodowego konkurowania w dziedzinie doskonałości i przełomowości badań i wdrożeń.

Drugiego dnia konferencji na zagadnienie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego będzie można spojrzeć z perspektywy środowiska akademickiego. W debacie przedstawicieli tego środowiska udział wezmą profesorowie: Wiesław Banyś - honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Krzysztof Diks - przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz dr Andrzej Szelc z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie i Mateusz Karpiński - pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. mobilności.

Podczas październikowej konferencji przedstawiona zostanie też koncepcja nowej instytucji, czyli Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej, będącej odpowiednikiem niemieckiej DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej). W debacie moderowanej przez wiceministra nauki Aleksandra Bobko udział wezmą prof. Wiesław Banyś, dr Zofia Sawicka z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Maciej Żylicz - prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Uczestnicy rzeszowskiej konferencji porozmawiają też o: mobilności w programie Erasmus+; środkach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój służących umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego; międzynarodowych studiach wspólnych.

Dla osób, które chciałyby wysłuchać konferencyjnych debat i wystąpień, a nie będą mogły tego zrobić osobiście, przygotowano transmisję on-line. Resort nauki chce ją przeprowadzić na swojej stronie internetowej. Następne konferencje, będące przygotowaniem do Narodowego Kongresu Nauki, zorganizują kolejne ośrodki akademickie w Polsce.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2018