21.07.2018
PL EN
21.03.2017 aktualizacja 21.03.2017

Reforma szkolnictwa wyższego konsultowana z zagranicznymi ekspertami

W pierwszej połowie marca w resorcie nauki odbyły się konsultacje reform szkolnictwa wyższego z zagranicznymi specjalistami. Polska skorzystała w ten sposób z możliwości, jaką daje tzw. Instrument Wsparcia Politycznego (PSF) w ramach programu „Horyzont 2020”.

O wizycie ekspertów poinformowano we wtorek na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "Rozpoczęcie konsultacji jest efektem ustaleń pomiędzy premierem Jarosławem Gowinem a komisarzem ds. badań i innowacji Carlosem Moedasem" - czytamy w komunikacie.

W ramach tzw. Instrumentu Wsparcia Politycznego grupa niezależnych ekspertów pochodzących z krajów o konkurencyjnych i bardzo dobrze funkcjonujących systemach nauki i szkolnictwa wyższego wspiera przygotowanie reform tych sektorów, zgodnie z zapotrzebowaniem kraju wnioskującego.

W komunikacie MNiSW napisano, że Polska - przygotowując się do opracowania nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - wyraziła zainteresowanie m.in. kwestią zmian strukturalnych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Chodzi m.in. o dywersyfikację uczelni wyższych, modele ich ewaluacji, konsolidację czy restrukturyzację oraz rozwój kariery zawodowej naukowców.

Kolejną sferą zainteresowania są relacje sektora szkolnictwa wyższego z pozostałymi aktorami systemu innowacji, a także umiędzynarodowienie sektora nauki i szkolnictwa wyższego.

Między 7 a 10 marca br. przedstawiciele MNiSW, a także środowisk naukowych, akademickich, studenckich i zawodowych spotykali się w Warszawie, omawiając najważniejsze dla planowanego procesu reform zagadnienia.

Jak poinformował resort nauki, wśród panelistów znaleźli się m.in. członkowie Obywateli Nauki, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Polityki Naukowej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przedstawiciele Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także Parlamentu Studentów RP czy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich.

Druga wizyta panelu PSF w Polsce odbędzie się między 5 a 8 czerwca br. "Efekty rozmów i rekomendacje zostaną wykorzystane w dyskusjach nad ostatecznym kształtem Ustawy 2.0" - czytamy w komunikacie MNiSW.

Od 2015 r. w ramach instrumentu finansowanego z programu ramowego „Horyzont 2020” Komisja Europejska (KE) pomaga krajom europejskim w projektowaniu i wdrażaniu reform politycznych w obszarze badań naukowych i innowacji. Pamiętając, że każdy kraj jest inny i podąża własną ścieżką reform, PSF proponuje krajom europejskim wsparcie eksperckie, którego jedną z form są oceny wzajemne (peer reviews). Analizy ekspertów PSF zaowocowały już zaleceniami dla takich krajów jak Bułgaria, Węgry, Malta, Ukraina, Mołdawia czy Słowacja.

Na wniosek państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych KE powołuje zespół wysokich rangą niezależnych ekspertów i praktyków ze środowisk akademickich, przemysłu, a także rządów europejskich, którzy na bazie dogłębnej analizy krajowego systemu przygotowują konkretne rekomendacje dotyczące zgłoszonych przez kraj zagadnień.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018