20.06.2018
PL EN
06.04.2017 aktualizacja 06.04.2017

Wiceminister nauki: finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce jest stabilne

Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce jest stabilne - zapewniła w czwartek na posiedzeniu komisji sejmowej wiceminister nauki Teresa Czerwińska. Dodała, że resort nauki monitoruje kondycję finansową uczelni i ich byt nie jest zagrożony.

"Chcę podkreślić, że sytuacja w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce cechuje się stabilnością. Mamy stabilność finansowania zagwarantowaną poprzez ustawową gwarancję waloryzacji środków na szkolnictwo wyższe, które w roku 2017 skutkowało wzrostem nominalnym nakładów o 1,3 proc." – powiedziała wiceminister podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Zapewniła, że kondycja finansowana uczelni jest monitorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i ich byt "nie jest zagrożony". Pełne dane na temat sytuacji finansowej uczelni za zeszły rok będą znane w czerwcu, kiedy resort uzyska sprawozdania finansowe uczelni zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

Czerwińska poinformowała również, że MNiSW dokonało już podziału dotacji podstawowej według nowego algorytmu dla państwowych wyższych szkół zawodowych.

W ramach tego podziału 25 uczelni otrzymało większą dotację niż w roku ubiegłym. Zyskały m.in. te uczelnie, które prowadzą kształcenie dualne. "To jest pożądana tendencja" - oceniła wiceminister.

Spośród nich 10 uczelni osiągnęło maksymalny dopuszczalny wzrost - 105 proc. dotacji z roku poprzedniego. "Dla pozostałych 11 uczelni dotacja została określona poniżej poziomu z roku poprzedniego, niemniej jednak podkreślam, że nie mogła być ona mniejsza niż 95 proc. dotacji z roku ubiegłego" – zaznaczyła Czerwińska.

Nowy algorytm przyznawania dotacji podstawowej dla uczelni publicznych obowiązuje od 1 stycznia br. Premiuje m.in. utrzymanie na uczelni odpowiedniej relacji między liczbą studentów a liczbą kadry dydaktycznej. Poza tym dotacja powiązana jest też z kategorią naukową jednostki, liczbą realizowanych tam projektów badawczych.

W nowym algorytmie wprowadzono "tunel bezpieczeństwa" - uczelnia nie może w ciągu roku stracić (ani też zyskać) więcej niż 5 proc. dotacji. "Wcześniejszy algorytm w ogólne nie miał żadnego mechanizmu zabezpieczenia wahań" - przypomniała Czerwińska. Zauważyła, że spadki w dotacji podstawowej niejednokrotnie w poprzednich latach bywały większe niż 5 procentowe. "Mechanizm pięcioprocentowy jest utrzymany na stałe" - zadeklarowała.

Wiceminister nauki zapowiedziała, że wyniki przydziału dotacji podstawowej dla uczelni ogólnoakademickich zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu. Czyli – jak zauważyła Czerwińska - stanie się to podobnie jak w zeszłym roku jeszcze w kwietniu.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018