03.06.2020
PL EN
27.06.2017 aktualizacja 27.06.2017

WikiTeams - lepsza współpraca w społecznościach programistów

igor - Fotolia igor - Fotolia / Igor Stevanovic igor - Fotolia igor - Fotolia / Igor Stevanovic

Model efektywniejszej współpracy programistów GitHub i autorów Wikipedii stworzył zespół Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych pod kierunkiem prof. Adama Wierzbickiego. Wikipedia i GitHub to społeczności twórców, oparte na wiedzy i kompetencjach. Efektywność ich pracy można zwiększyć poprzez trafniejszy dobór projektów oraz tworzenie sieci znajomości eksperckich.

Projekt "WikiTeams" badał przyszłość programowania opartego na społecznościach eksperckich. Prowadzone badania dotyczyły organizacji pracy i zarządzania lub koordynacji wirtualnymi zespołami autorów Wikipedii, czy programistów na platformie GitHub dedykowanej do budowy otwartego oprogramowania.

Ponad 80 proc. programistów poświęca swój czas na tworzenie otwartego oprogramowania, aby pozyskać doświadczenie i doskonalić swoje umiejętności programistyczne. Wybierają najczęściej platformę GitHub, na której powstało już ponad 30 milionów projektów. Większość projektów jest jednoosobowych, a na jednego programistę przypadają średnio trzy projekty.

Praca na platformie nie jest podzielona efektywnie, ponieważ nowi programiści wybierają najbardziej popularne projekty. Wcale na tym nie zyskują, bo ich aktywność w bardzo popularnym projekcie jest znacznie mniej zauważalna.

"Badania w projekcie WikiTeams pozwoliły opracować metodę rekomendacji projektów GitHub dla programistów, którzy chcą pracować na tej platformie" – mówi prof. Adam Wierzbicki.

Jak tłumaczy, metoda ta jest bardziej efektywna od indywidualnego wyboru przez programistów, a jednocześnie sprzyja pozyskiwaniu przez programistę doświadczenia w tych językach programowania, które preferuje. Metoda łączy doświadczenie programisty z technologiami wymaganymi w aktywnym projekcie.

Badania wykazały, że proponowana metoda może poprawić efektywność pracy nad otwartym oprogramowaniem. Projekty programistyczne na platformie GitHub przypominają te tworzone przez zewnętrzne, komercyjne firmy programistyczne.

Właściciel firmy, który potrzebuje oprogramowania, może je kupić albo zlecić zewnętrznej firmie (lub własnym pracownikom) wytworzenie oprogramowania o potrzebnej funkcjonalności. Jednym z kryteriów wyboru pomiędzy otwartym lub własnym oprogramowaniem jest jakość wsparcia udzielanego w usuwaniu błędów i dodawaniu nowych funkcji oprogramowania.

"W projekcie WikiTeams opracowano metody oceny wsparcia udzielanego przez zespół programistów OpenSource na platformie GitHub" – podkreśla zespół PJATK odpowiedzialny za projekt.

Modele pozwalają przewidywać, jak szybko zespół programistów z GitHub będzie likwidował błędy lub dodawał nowe funkcjonalności do oprogramowania. Co więcej, badania wykazały, że jakość wsparcia udzielana przez zespół programistów z GitHub zależy od organizacji i zarządzania zespołem.

Zespoły, które mają mniej stałych członków oraz bardziej centralizują pracę, udzielają lepszego wsparcia niż duże i zdecentralizowane zespoły. Dodatkowo, na jakość wsparcia duży wpływ ma użycie funkcjonalności zarządzania zadaniami udostępnianej przez platformę GitHub.

Badania w projekcie WikiTeams pozwoliły także na stworzenie modelu sieci społecznej dla społeczności autorów Wikipedii. Autorzy, którzy często edytują Wikipedię oraz dyskutują na jej stronach nad artykułami, tworzą sieć znajomości. Jej struktura wpływa na wybór administratorów i na jakość artykułów tworzonych na Wikipedii

"W modelu Wiki możemy więc pokładać nadzieję na merytoryczny rozwój funkcjonowania Internetu i wymiany wiedzy i doświadczeń" - podsumowują jego twórcy.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020