24.06.2018
PL EN
14.09.2017 aktualizacja 14.09.2017

Wydział poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. otrzymał od miasta 100 tys. zł

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Rozwój naukowy kadry pedagogicznej i doposażenie laboratoriów – na te cele samorząd Gorzowa Wielkopolskiego przekazał 100 tys. zł Zamiejscowemu Wydziałowi Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim.

W środę dokumenty potwierdzające przekazanie finansowego wsparcia podpisali: prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki i rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Dariusz Wieleński. Pomoc finansowa dla uczelni jest realizowana zgodnie z uchwałami podjętymi w tej sprawie przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. w 2016 i br.

Dyrektor Wydziału Promocji i Informacji gorzowskiego magistratu Marta Liberkowska poinformowała PAP, że obie uchwały wskazują, że dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów rozwoju naukowego pierwszoetatowej kadry naukowo-dydaktycznej, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, postępowań o nadanie stopni naukowych oraz doposażenie laboratoriów.

Dodała, że wsparcie finansowe dotyczyć może wyłącznie nauczycieli akademickich, dla których AWF stanowi podstawowe miejsce pracy (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Pieniądze zostaną przekazane uczelni w dwóch transzach po 50 tys. zł - do 15 września i 30 października tego roku.

ZWKF to najstarsza uczelnia wyższa w Gorzowie. Wydział został powołany w 1971 r. Obecnie kształci ponad 550 studentów na trzech kierunkach studiów I i II stopnia. Są to: kultura fizyczna, dietetyka i fizjoterapia. „Tegoroczny nabór jeszcze trwa, liczba studentów będzie większa” – mówił w środę podczas spotkania dziekan Wydziału Leszek Zguczyński. (PAP)

mmd/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2018