26.02.2020
PL EN
06.06.2019 aktualizacja 06.06.2019

Najlepsi z najlepszych: już można ubiegać się o pieniądze dla zdolnych studentów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wybitnie uzdolnieni studenci będą mogli uzyskać wsparcie finansowe np. uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Wnioski do kolejnej edycji programu „Najlepsi z najlepszych 4.0” można składać do 28 czerwca.

Projekt „Najlepsi z najlepszych”, realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, daje szansę młodym, ambitnym studentom na prezentację swoich pomysłów na arenie międzynarodowej. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pieniądze z projektu wybitni studenci mogą przeznaczyć m.in. na związane z konkursami podróże oraz noclegi, opłaty za konkursy i zawody. Mogą one również zostać wydane na zakup drobnej aparatury i materiałów niezbędnych do przygotowania projektu, czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach.

Wartość przewidzianych środków finansowych wynosi łącznie ponad 12,3 mln zł. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 80 tys. zł w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta i 320 tys. zł w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

O przyznanie środków finansowych może się ubiegać uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów. Studenci muszą mieć udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 oraz pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do 28 czerwca 2019 r. w formie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/trwa-nabor-do-kolejnej-edycji-najlepszych-z-najlepszych-40

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020