18.02.2018
PL EN
 • Ludzie i nicienie mają mniej więcej po tyle samo genów, około dwudziestu tysięcy, lecz tylko jeden z tych gatunków potrafi namalować freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej.

  Siddhartha Mukherjee
 • Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza.  Karl Kraus

  Karl Kraus
 • Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść.

  Martin Heidegger
 • Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.

  Jan Jakub Rousseau
 • Komu tysiące lat nie mówią nic, niech w ciemności niewiedzy żyje z dnia na dzień.

  Johann Wolfgang Goethe
 • Nauka to pokarm dla rozumu. Lew Tołstoj

  Lew Tołstoj
 • Jeśli starszawy, uznany naukowiec mówi, że coś jest możliwe, niemal z pewnością ma rację, lecz jeśli mówi, że to jest niemożliwe, najprawdopodobniej się myli.

  Arthur Charles Clarke
 • Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.

  Isaac Newton
 • Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę.

  Monteskiusz
 • Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek

  Albert Einstein
Copyright © Fundacja PAP 2018