20.01.2018
PL EN

 • 30.11.2017

 • Moralność a sztuczna inteligencja

  30.11.2017 13:00 w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki (Pl. NZS 1) Uniwersytetu w Białymstoku

  Problemy dotyczące relacji między moralnością a sztuczną inteligencją będą tematem kolejnego Spotkania z Kognitywistyką na Uniwersytecie w Białymstoku. Tym razem gościem cyklu będzie dr Michał Klincewicz z Zakładu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


  Dr Michał Klincewicz uzyskał stopień doktora (Ph.D.) w City University of New York (2013), a następnie odbył staż podoktorski w Berlin School of Mind and Brain. Obecnie Dr Klincwicz realizuje dwa projekty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy czasowej organizacji procesów poznawczych oraz multimodalnej percepcji czasu. Drugi związany jest konsekwencjami rozwoju nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja oraz broń autonomiczna.
   

  Problemy dotyczące relacji między moralnością a sztuczną inteligencją są liczne.

  Jeden z nich wyraża pytanie: czy rozwój sztucznej inteligencji może się przyczynić do moralnego udoskonalenia człowieka (moral enhancement)? M.in. tym rozważaniom poświęcone będzie spotkanie zorganizowane przez kognitywistów z UwB.

  więcej informacji
 • 18.11.2017

 • „Jak wykrywać i poprawiać błędy?” - zajęcia MiNI Akademii Matematyki

  18.11.2017 13:00 Warszawa, ul Koszykowa 75

  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów nauczycieli i pasjonatów matematyki na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki. Wykład Jak wykrywać i poprawiać błędy?” poprowadzi dr hab. Agata Pilitowska (godz. 14.00, sala 107 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul Koszykowa 75).

  Krążące w przestrzeni międzyplanetarnej satelity m.in. wykonują liczne zdjęcia, które następnie są przesyłane (w formie sygnałów elektromagnetycznych) na Ziemię. Zła pogoda czy szumy wywołane przez plamy słoneczne mogą zakłócić takie sygnały. Stąd może się zdarzyć, że odbiorca otrzyma przekaz z błędem. Podczas zajęć będzie się można dowiedzieć, dlaczego nawet wtedy jesteśmy w stanie uzyskać obraz bez zniekształceń spowodowanych tymi błędami. W trakcie wykładu zostanie wyjaśnione, na czym polega idea wykrywaniai korygowania błędów, przedstawione zostaną proste kody korekcyjne takie jak kod powtórzeniowy, kod kontroli parzystości oraz kod Hamminga. Uczestnicy zajęć dowiedzą się również, dlaczego jedne kody tylko wykrywają błędy a inne mogą je również poprawić.


  Po wykładzie i tradycyjnej przerwie na ciastka, około godziny 15.15, rozpoczną się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się z zadaniami związanymi z tematyką omawianą na wykładzie. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w kilku grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym uczestników oraz pod względem trudności omawianych problemów.

  Szczegółowy program zajęć MiNI Akademii Matematyki

  13.00 - 13.45 - Drugi Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki, sale 301, 304.
  Z powodu ograniczonej liczby miejsc na konkurs obowiązują zapisy.

  14.00 - 15.00 – wykład „Jak wykrywać i poprawiać błędy?” poprowadzi dr hab. Agata Pilitowska, sala 107 (audytorium), Wstęp wolny.

  15.15 - 17.00 – zajęcia warsztatowe – sale 101, 102, 103, 105. Z powodu ograniczonej liczby miejsc na warsztaty obowiązują zapisy.

  Wszystkie zajęcia MiNI Akademii Matematyki odbywają się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75.

  więcej informacji
 • 30.11.2017

 • Małe jest piękne czyli fascynujący świat biopolimerów

  30.11.2017 18:00 Kawiarnia Naukowa w Hotelu Rezydent w Sopocie

  Z cyklu popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki:

  "Małe jest piękne czyli fascynujący świat biopolimerów" - prof. dr hab. Józef Adam Liwo (Uniwersytet Gdański)

   

  W roku 1670 znany kupiec tekstylny z holenderskich Delft a optyk i naukowiec z zamiłowania, Antoni van Leeuwenhoek, kierując się ciekawością a zapewne również protestanckim perfekcjonizmem umieścił na szkiełku skonstruowanego przez siebie nowego przyrządu optycznego nazwanego później mikroskopem kroplę wody. "W wodzie nie może być niczego poza wodą" - pomyślał - i przyłożył oko do soczewki przyrządu. Przed jego oczami otworzył się fascynujący a nieznany wcześniej świat miniaturowych żywych istot. Umieszczając pod mikroskopem krew, cieniutkie skrawki liści, skrzydło muchy stwierdził, że wszystkie są zbudowane z mniejszych powtarzających się części, które nazwał komórkami.

  Po około 347 latach od odkrycia mikroorganizmów przez van Leeuwenhoeka, Joachim Frank, Richard Henderson oraz Jacques Dubochet dokonali kolejnego

  przełomu: udało im się "zobaczyć" białka w niemalże "naturalnym"

  środowisku komórki. Aby to osiągnąć, mikroskop optyczny trzeba było zastąpić mikroskopem elektronowym, badany obiekt zamrozić a obraz złożyć z użyciem skomplikowanych programów komputerowych.

  W czasie wykładu zostaną pokazane w skrócie metody badania struktur biocząsteczek, łącznie ze wspomnianą mikroskopią krioelektronową, teoretyczne metody modelowania ich struktur oraz podstawy fascynującej architektury białek, kwasów nukleinowych i wielocukrów, które przekładają się na strukturę takich materiałów jak jedwab, włókna roślinne i zwierzęce i drewno a także są podstawą funkcjonowania organizmów żywych. Zostanie również poruszone fascynujące zagadnienie samoorganizacji cząsteczek biopolimerów, która umożliwia tworzenie zorganizowanych struktur zarówno w obrębie pojedynczych cząsteczek jak i ich konglomeratów.

   

  Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

  więcej informacji
 • Małe jest piękne czyli fascynujący świat biopolimerów

  30.11.2017 18:00 Kawiarnia Naukowa w Hotelu Rezydent w Sopocie

  Z cyklu popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki:

  "Małe jest piękne czyli fascynujący świat biopolimerów" - prof. dr hab. Józef Adam Liwo (Uniwersytet Gdański)

  więcej informacji
 • 20.11.2017

 • O medycynie ewolucyjnej - wykład

  20.11.2017 18:00 Warszawa, Pałac Staszica

  Kawiarnia Naukowa w Pałacu Staszica. Szymon Drobniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład "O medycynie ewolucyjnej ". Spróbuje odpowiedzieć na pytania: Czy wyzwoliliśmy się z ograniczeń ewolucji dzięki naszej medycynie i technologii? Czy ewolucja wciąż kształtuje nasze życie i ma ogromny wpływ na losy naszych ciał? Które cechy w przyszłości utracimy, a jakie zyskamy? Czy przestaniemy się starzeć?

  więcej informacji
 • 21.11.2017

 • Uczelnia na miarę potrzeb - konferencja

  21.11.2017 00:00 Warszawa

  więcej informacji
 • 22.11.2017

 • "Co to jest astronomia fal grawitacyjnych?

  22.11.2017 17:00 aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15 (sala nr 116)

  Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na kolejny wykład otwarty. Tym razem w środę, 22 listopada, wykład pt. "Co to jest astronomia fal grawitacyjnych?" wygłosi prof. dr hab. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie.

  Profesor Królak jest Liderem Polskiego konsorcjum POLGRAW badającego fale grawitacyjne oraz członkiem konsorcjów LIGO/VIRGO - detektorów fal grawitacyjnych. Podczas wykładu naukowiec przedstawi podstawowe idee teorii grawitacji Einsteina oraz zjawiska fal grawitacyjnych. W szczególności przedstawione zostaną ostatnie odkrycia w zakresie fal grawitacyjnych, które zostały uhonorowane Nagrodą Nobla za 2017 rok. Wykładowca opisze również, jak działają obserwatoria fal grawitacyjnych oraz jakie obserwacje astronomiczne te obserwatoria mogą prowadzić. W szczególności obserwacje, które otwierają "nowe okno" na Wszechświat...

  więcej informacji
 • 16.11.2017

 • I Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego Uczelni Technicznych w Polsce

  16.11.2017 00:00 Warszawa, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT)

  Konferencja ma być okazją do prowadzenia dialogu pomiędzy władzami uczelni i osobami zaangażowanymi w sprawowanie opieki nad kołami naukowymi, a zarazem - radami kół naukowych a studentami w nich działającymi. Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska kół naukowych uczelni technicznych ma stworzyć warunki do wymiany doświadczeń i pozwolić na opracowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu kół naukowych na uczelni. Konferencja jest organizowana przez Politechnikę Warszawską, a jej realizatorami są Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Rada Kół Naukowych oraz Stowarzyszenie KLATRAT

  więcej informacji
 • Cykl spotkań ornitologicznych - "Popołudniowa kawka z mlekiem”

  16.11.2017 17:00 Instytut Biologii w kampusie UwB, w auli im. prof. A. Myrchy (sala 2003, I p.)

  Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku przygotowały cykl ciekawych spotkań z ptakami w roli głównej. Od listopada do lutego zapraszają na comiesięczną „Popołudniową kawkę z mlekiem”. Pierwsza - już za tydzień (16.11.2017).

  Spotkania będą odbywały się w Instytucie Biologii w kampusie UwB, w auli im. prof. A. Myrchy (sala 2003, I p.), zawsze w czwartki o godz. 17.00. Wstęp wolny. 

  więcej informacji
 • 25.11.2017

 • Konferencja "Dzikie zwierzęta wśród nas. Dobrostan wybranych gatunków nieudomowionych, rehabilitacja. etyczne postępowanie"

  25.11.2017 00:00 Warszawa

  Organizatorami konferencji są Psychologia Zwierząt i Stowarzyszenie Ludzie dla Zwierząt "Aniwel"

  więcej informacji
 • 14.11.2017

 • Dzień informacyjny „Program Horyzont 2020 dla miast"

  14.11.2017 00:00 IPPT PAN - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje dzień informacyjny „Program Horyzont 2020 dla miast”. W trakcie spotkania przedstawione zostaną tematy konkursów w obszarze energii, transportu, środowiska, ICT oraz  efektywności energetycznej budynków. Ponadto, zaprezentujemy wybrane projekty realizowane przez polskie miasta w programie Horyzont 2020. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli władz miejskich oraz wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów związanych z miastami

  więcej informacji
 • 16.11.2017

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna

  16.11.2017 00:00 Warszawski DomTechnika NOT

  II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna
  "PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH"

   

  Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym  i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka
   

  więcej informacji
 • 09.11.2017

 • VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

  09.11.2017 00:00 Kraków

  W dniach 9-10 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się konwencja pod hasłem "Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych".

  więcej informacji

Partnerzy

Copyright © Fundacja PAP 2018