18.12.2017
PL EN

 • 14.12.2017

 • Wykład o falach grawitacyjnych i spotkanie z prof. Andrzejem Trautmanem

  14.12.2017 18:12 Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

  O odkryciu fal grawitacyjnych i zarejestrowaniu ich mowa będzie podczas wykładu NOBEL 2017 – FALE GRAWITACYJNE w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gośćmi wykładu będą prof. Andrzej Trautman oraz prof. Marek Demiański

  Spotkanie odbędzie się w ramach Wieczoru dla dorosłych 14 grudnia o godz. 19.00 w CNK, koszt biletu to 27 zł

  Prof. Andrzej Trautmanem jest współtwórcą największego sukcesu nauki ostatnich lat, jakim było odkrycie fal grawitacyjnych w 2015 roku. Właśnie za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych oraz możliwości ich detekcji prof. Trautman został tegorocznym laureatem najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Wystąpienie prof. Trautmana dotyczyć będzie jego wspomnień o początku badań nad falami grawitacyjnymi w Instytucie Fizyki Teoretycznej UW.

  Z kolei prof. Marek Demiański opowie o detekcji fal grawitacyjnych i o tym, co z tego wynika

  \Prof. dr hab. Marek Demiański – fizyk i astronom, pracownik Katedry Teorii Względności i Grawitacji w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

   

  więcej informacji
 • 15.12.2017

 • Od rewolucji naukowej do przełomu w biznesie i społeczeństwie – otwarta konferencja o uczeniu maszynowym i AI

  15.12.2017 14:12 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 11, Sala A-1-03, Kraków

  Konferencja będzie składać się z trzech bloków tematycznych, ujmujących rewolucję związaną ze Sztuczną Inteligencją (AI) w kontekście technologicznym, biznesowym i społecznym. Pierwszy w agendzie, panel technologiczny, zapewni uczestnikom przegląd najnowszych osiągnięć w wybranych rodzinach technik uczenia maszynowego (ML), w którym  można upatrywać szansy na efektywne wykorzystanie nowych technologii w lokalnych przedsiębiorstwach. Po naukowym wprowadzeniu, scenę przejmą praktycy, prowadzący blok biznesowy. Właściciele najnowocześniejszych start-upów i firm opartych na AI/ML podzielą się praktyczną wiedzą, opowiadając jak osiągnęli sukces, wykorzystując potencjał takich rozwiązań w gospodarce. Całość podsumuje panel socjologiczny, gdzie o tym jak postępująca automatyzacja, np. na rynku pracy, wpływa na społeczeństwo oraz jakie szanse i zagrożenia ze sobą niesie, opowiedzą prawnicy i socjologowie.

  Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a jednym z głównych zagadnień jakie podejmą prelegenci będzie wskazanie słuchaczom sposobów na wykorzystanie powyższych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach. Oprócz uczestnictwa w trzech panelach: technologicznym, biznesowym i socjologicznym, uczestnicy w czasie networkingu będą mogli spotkać właścicieli najnowocześniejszych firm i start-upów opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Dodatkową atrakcją będzie możliwość podziwiania sztuki m.in. obrazów, filmów i poezji wygenerowanej automatycznie przez Sztuczną Inteligencję

  więcej informacji
 • 06.12.2017

 • Spotkanie przedstawicieli polskich instytucji wyróżnionych przez KE logo HR Excellence in Research

  06.12.2017 00:12 Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Grand

  Spotkanie zakończy kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Projekt naukowiec”. 

  Wydarzenie jest organizowane w ramach „Projektu naukowiec” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisję Europejską. Koordynuje je Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. 
   

  Więcej informacji tutaj

  więcej informacji
 • 05.12.2017

 • Finał VII edycji Złotego Medalu Chemii

  05.12.2017 12:12 Warszawa

  Organizatorami konkursu są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  więcej informacji
 • Finał VII edycji Złotego Medalu Chemii

  05.12.2017 12:12 Warszawa

  Organizatorami konkursu są Instytut Chemii Fizycznej PAN(IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  więcej informacji
 • 01.12.2017

 • Uroczyste otwarcie Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017

  01.12.2017 12:12 Scena Główna w Międzynarodowym Centrum Kongresowym,Katowice

  Już po raz drugi największe śląskie uczelnie (Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych) oraz Miasto Katowice łączą siły, by przekonać mieszkańców regionu, że nauką można się bawić, a codzienną pracę badaczy reprezentujących różne dziedziny da się przedstawić w przystępny sposób. Niezwykle bogaty program festiwalu spaja elementy naukowe i popularnonaukowe z inicjatywami mającymi nieco inny charakter.

  Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 rozpocznie się na scenie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego 30 listopada o godzinie 18:30 wydarzeniem „Science on Stage”, w ramach którego zaplanowano prezentacje młodzieżowych teatrów naukowych z całej Polski, debatę pt. „Myślenie na scenie” z udziałem prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka (literaturoznawcy), prof. dr hab. Ewy Bartnik (genetyka), prof. dr. hab. Krzysztofa Antoniego Meissnera (fizyka teoretycznego) oraz prof. zw. dr. hab. Bogdana Dembińskiego (filozofa). Pierwszy dzień festiwalu zamknie nowatorski, muzyczno-taneczny spektakl pt. „Obertaniec-oberwaniec” Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”.

   

  więcej informacji
 • 04.12.2017

 • konferencja naukowa nt. prof. T. Bulskiego i prof. M. Serini-Bulskiej

  04.12.2017 12:12 sala wykł. I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM (Pl. Starynkiewicza 1/3)

  Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na konferencję naukową poświęconą dwóm niezwykłym postaciom polskiej ginekologii i położnictwa prof. Tadeuszowi Bulskiemu oraz prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej.

  Opowiedzą o nich kolejni kierownicy I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś (2010-obecnie), prof. Longin Marianowski (1992-2004), prof. Leszek Bablok (2004-2010) pracownicy Katedry i Kliniki oraz członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

  Prof. Tadeusz Bulski (1903-1966) był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1928. Od 1930 roku - z przerwą w okresie II Wojny Światowej, w której brał czynny udział – związany był z I Kliniką Ginekologii i Położnictwa, początkowo Uniwersytetu Warszawskiego, a później Akademii Medycznej w Warszawie. W macierzystej Klinice przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej: od wolontariatu, poprzez stanowiska: młodszego i starszego asystenta ( kierującego oddziałem), adiunkta, zastępcy kierownika Kliniki, a od 1958 roku Kierownika Kliniki. Dzięki staraniom profesora o rozbudowę i remont budynku Kliniki do starego gmachu dobudowano nową część, w której znalazło się miejsce na stworzenie nowoczesnego jak na owe czasy ośrodka ginekologiczno-położniczego z polikliniką, pracowniami: naukowymi, rentgenowską i ultrasonograficzną, a także jedyny w Polsce oddział andrologii. Profesor miał ogromny wkład w postawienie położnictwa w Klinice na najwyższym światowym poziomie. To z inicjatywy profesora rozwinięto, a następnie wprowadzono do praktyki klinicznej pojęcie porodu kierowanego i znieczulanego. W historii położnictwa profesor zapisał się także jako autor modyfikacji prowadzenia porodu miednicowego, jak również współautor (wraz z dr Janem Płońskim) pionierskich prac dotyczących kardiotokografii płodowej, zaś w dziedzinie ginekologii: jako prekursor nowych sposobów terapii stanów zapalnych narządów rodnych, leczenia zachowawczego i operacyjnego niepłodności.

  Prof. Małgorzata Serini-Bulska (1909-1973) była absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1932. Związana była z Kliniką Ginekologii i Położnictwa już od lat 30 XX wieku przez całe życie - z przerwą na pełnienie funkcji ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego w Instytucie Gruźlicy oraz w Szpitalu Bielańskim. Po śmierci męża prof. Tadeusza Bulskiego w 1967 roku została kierownikiem I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, którą to funkcję pełniła do śmierci w roku 1973. Zainteresowania Pani Profesor dotyczyły położnictwa, a przede wszystkim patologii: porodu, ciąży, połogu oraz porodu kierowanego, jak również tematyki gruźlicy narządu rodnego oraz onkologii. Miała niezwykły zapał do wprowadzania nowych metod operacyjnych: wykonała pierwsze w Polsce cięcie cesarskie w przypadku położenia poprzecznego zaniedbanego pod osłoną penicyliny (1949), jako jedna z pierwszych w kraju wykonała podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych w atonii macicy po porodzie (1966), wprowadziła również na nowo metodę sp. Głowińskiego (wytworzenie sztucznej pochwy).

  więcej informacji
 • 06.12.2017

 • 2017 IBS Jobs Conference: Technology, demography and the global division of labour

  06.12.2017 00:12 Warszawa

  Postęp technologiczny i zmiany demograficzne wpływają na rozwój rynków pracy na całym świecie. Wiążą się zarówno z popytem jak i podażą pracy, mogą przyczyniać się do niedopasowania umiejętności do wykonywanej pracy i nierówności w płacach, dochodach czy jakości pracy. Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy o tym jak te zjawiska kształtują rynki pracy na świecie i w jaki sposób można sprostać powstającym z tego powodu wyzwaniom.

  Główne zagadnienia tegorocznej edycji konferencji:

  • Technologia i jej wpływ na światowy podział pracy
  • Zmiany strukturalne i zawodowe
  • Popyt na umiejętności i zadania w pracy
  • Starzenie się ludności i jego wpływ na rynki pracy
  • Nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

  Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy – w trakcie 9 sesji tematycznych wyniki swoich badań zaprezentuje 26 naukowców z wiodących ośrodków badawczych z Polski, Europy i świata (m.in. Banku Światowego, OECD, ZEW, DIW, Eurofound, London School of Economics, Paris School of Economics). Będzie to zarówno okazja do dyskusji nad wynikami badań i narzędziami badawczymi, jak i do wymiany poglądów.

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Prezentacje zostaną przedstawione w języku angielskim (z częściowym tłumaczeniem symultanicznym).

  więcej informacji
 • 09.12.2017

 • VI Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

  09.12.2017 00:12 Lublin

  Celem Konferencji jest akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  więcej informacji

Partnerzy

Copyright © Fundacja PAP 2017