Strona główna
Podziel się
1 2 3 4 5  ...  243 Następne

Uwaga Redakcje!

Wszelkie materiały PAP (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone w serwisie "Nauka w Polsce" chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

PAP S.A. zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl. W przypadku portali społecznościowych prosimy o umieszczenie jedynie tytułu i leadu naszej depeszy z linkiem prowadzącym do treści artykułu na naszej stronie, podobnie jak to jest na naszym profilu facebookowym. 

 

Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów video.

 

Informacje tekstowe z kategorii "Świat" można pozyskać odpłatnie abonując Serwis Nauka i Zdrowie PAP. Serwis ten zawiera ponadto wiele innych najnowszych doniesień naukowych z zagranicy oraz materiałów dotyczących szeroko rozumianej problematyki zdrowotnej. 

 

Informacje na temat warunków umowy można uzyskać w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta PAP, tel.: (+48 22) 509 22 25, e-mail:  pap@pap.pl

 

Informacje o przedruku artykułów z Serwisu Nauka w Polsce, prośby o patronaty medialne, informacje o prowadzonych badaniach, organizowanych konferencjach itd., prosimy przesyłać na adres: naukawpolsce@pap.pl

 

 

Popularyzator Nauki - laureaci

I edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- prof. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- dziennikarze Działu Nauki "Gazety Wyborczej"

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
dr Paweł Napiorkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego

II edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- dr Jerzy Jarosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- dziennikarz TVP - Wiktor Niedzicki
- Szkoła Festiwalu Nauki w Warszawie

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- zespół naukowców z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

 

Wyróżnienia Serwisu Nauka w Polsce PAP 

- prof. Irena Celejowa z Warszawskiej Szkoły Zdrowia

- British Council

- portal internetowy Astronomia.pl

III edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
- dr Ryszard Kowalski, Akademia Podlaska w Siedlcach
- prof. Tomasz Twardowski - szef Polskiej Federacji Biotechnologii
- Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
- redaktor Marian Nowy z Krakowa

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- dr Lech Kotwicki, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
- dr Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie
- Konrad Nesteruk - uczeń I LO w Siedlcach

IV edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- prof. Wojciech Nawrocik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. Andrzej Kokowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Instytut Oceanologii PAN

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- red. Olga Woźniak, tygodnik "Przekrój"
- red. Tomasz Rożek, Stowarzyszenie Śląska Kawiarnia Naukowa
- twórcy cyklu filmów "Dzika Polska", realizowanych dla TVP

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- Jacek Błoniarz-Łuczak i Błażej Dawidson, Centrum Nauki Kopernik
- dr Marzena Humańska, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- dr Lech Pietrzak, Wszechnica Mazurska w Olecku

V edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- studenci z Koła Naukowego Fizyków Politechniki Łódzkiej "Kot Schroedingera"
- mgr Joanna Szlichcińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- dr Jan Olejniczak, Uniwersytet Łódzki

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- red. Dorota Truszczak, Program Pierwszy Polskiego Radia
- Polskie Radio Szczecin
- dr Tadeusz Zaleski, Uniwersytet Gdański

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- prof. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska
- dr Lena Magnone, Uniwersytet Warszawski
- dr Izabella Łęcka, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego

VI edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

nagroda specjalna: dr hab. Maciej Geller, Uniwersytet Warszawski

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- dr Jan Grabski, Politechnika Warszawska
- dr Anna Hajdusianek, Politechnika Wrocławska
- dr Tomasz Malczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- Wojciech Pastuszka, portal "Archeowieści"
- Hanna Zielińska i Cezary Łasiczka, Radio TOK FM
- Marcin Mazur, Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautycznego

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- Andrzej Gołębiewski, Uniwersytet Warszawski
- Eliza Szulińska, Stowarzyszenie Euforis
- Irena Cieślińska, Centrum Nauki Kopernik

Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych:
- Natalia Osica, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
- Magdalena Ochwat, Uniwersytet Śląski
- Marek Pawłowski, Instytut Problemów Jądrowych w Świerku

VII edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Nagroda specjalna:  prof. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- prof. Stanisław Czachorowski,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Agata Jurkowska, doktorantka na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
- dr Tomasz Samojlik,  Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- dziennikarz TVN Marek Nowicki
- Fundacja NANONET
- Stowarzyszenie Delta

 

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- Marek Golka, nauczyciel fizyki i techniki z Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
- dr Marek Jurgowiak z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Ewa Sumelka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych:
- Bartosz Dembiński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

VIII edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

 

Nagroda specjalna: prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

 

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

- dr hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

- prof. Ewa Kulczykowska z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie i dr hab. inż. Marek Kulczykowski z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

 

 

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":

- Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

- red. Krzysztof Michalski z Programu Pierwszego Polskiego Radia

- redakcja tygodnika "Polityka"

 

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:

- dr Tomasz Pluciński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

- dr Katarzyna Górak-Sosnowska z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

- dr Barbara Łydżba-Kopczyńska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

Wyróżnienia serwisu Nauka w Polsce PAP za politykę informacyjną:

- Jacek Szymik-Kozaczko z Uniwersytetu Śląskiego

- Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

 

IX edycja konkursu "Popularyzator Nauki"

 

Nagroda Specjalna:

-  ks. prof. Michał Heller z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie


Kategoria "naukowiec":

- prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

Kategoria "instytucja naukowa":

- Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego


Kategoria "Instytucja pozanaukowa":

- Polska Akademia Dzieci


Kategoria "media":

- red. Bogdan Miś

 

Kategoria "sponsor popularyzacji":

- firma Samsung Electronics Polska

 

Wyróżnienia specjalne:
- dr inż. Michał Krupiński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

- Danuta Bukowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych:

- Iwona Kieda z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 

 

X edycja konkursu "Popularyzator Nauki"

 

 

Kategoria Popularyzatorzy Indywidualni – Naukowcy:
- dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Kategoria Popularyzatorzy Indywidualni - Animatorzy Popularyzacji:
- Michał Szydłowski - Pan Korek

 

Kategoria Instytucje Naukowe:
- Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Kategoria Instytucje Pozanaukowe:
- Grupa EkoLogiczna

 

Kategoria Media:
- Piotr Cieśliński, kierownik działu Nauka "Gazety Wyborczej"

 

Wyróżnienie w kategorii Nauka w Internecie:
- serwis Wszechnica.org.pl

 

Wyróżnienie w kategorii Sponsor Popularyzacji:
- Fundacja PZU

 

Pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną:
- Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Wyróżnienie Specjalne:
- redakcja dwumiesięcznika "Urania – Postępy Astronomii"
- dr Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum PAN

 

Nagrody Jubileuszowe:
- prof. Michał Kleiber
- prof. Magdalena Fikus

 

 

 

XI edycja konkursu "Popularyzator Nauki"

 

Kategoria Popularyzatorzy Indywidualni - Naukowcy:

-  prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
 

Kategoria Popularyzatorzy Indywidualni - Animatorzy Popularyzacji:

- Karol Wójcicki
 

Kategoria Instytucje Naukowe:

-  Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie 
 

Kategoria Instytucje Pozanaukowe:

-  Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 

Kategoria Media:

- redakcja miesięcznika „Forum Akademickie”
 

W Kategorii Nauka w Internecie Kapituła nie wybrała zwycięzcy. Podobnie jak w kategorii Sponsor Popularyzacji.
 

Wyróżnienia Specjalne:

- twórcy portalu Przystanek Nauka Uniwersytetu Śląskiego

- wspólnie Agnieszka Henke i Emilia Lewicka-Kalka.
 

Nagroda specjalna za całokształt działalności popularyzatorskiej:

- prof. Przemysław Wojtaszek
 

Pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną:
 - Marek Sieczkowski, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

 

XII edycja konkursu "Popularyzator Nauki"

 

Nagroda główna za całokształt działalności związanej z popularyzacją:

- prof. Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Kategoria Naukowiec:

- dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Kategoria Animator:

- prof. Wojciech Dindorf

 

Kategoria Instytucja:

-Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW)

 

Kategoria Zespół:

- Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”

 

Kategoria Media:

- Zdzisław Cozac

 

Wyróżnienie:

- dr Magdalena Osial

 

Wyróżnienie:

- red. Karolina Głowacka

 

Pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną:

- Katarzyna Nowicka, rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie


 

 

Newsletter

Nasz blog

Tabletka Matuzalema Tabletka Matuzalema

Naukowcy coraz lepiej poznają biologiczne podstawy starzenia; udaje im się nawet wydłużyć życie niektórych organizmów. Według autorów tych dokonań może to zaowocować nowymi terapiami i zwiększeniem liczby przeżywanych w zdrowiu lat. Według innych badań już dziś wiele w tym względzie można zdziałać dietą.

Więcej

Myśl na dziś

Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice.
Albert Schweitzer

Tagi