Strona główna
Podziel się
1 2 3 4 5  ...  240 Następne

Uwaga Redakcje!

Wszelkie materiały PAP (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone w serwisie "Nauka w Polsce" chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

PAP S.A. zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl. W przypadku portali społecznościowych prosimy o umieszczenie jedynie tytułu i leadu naszej depeszy z linkiem prowadzącym do treści artykułu na naszej stronie, podobnie jak to jest na naszym profilu facebookowym. 

 

Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów video.

 

Informacje tekstowe z kategorii "Świat" można pozyskać odpłatnie abonując Serwis Nauka i Zdrowie PAP. Serwis ten zawiera ponadto wiele innych najnowszych doniesień naukowych z zagranicy oraz materiałów dotyczących szeroko rozumianej problematyki zdrowotnej. 

 

Informacje na temat warunków umowy można uzyskać w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta PAP, tel.: (+48 22) 509 22 25, e-mail:  pap@pap.pl

 

Informacje o przedruku artykułów z Serwisu Nauka w Polsce, prośby o patronaty medialne, informacje o prowadzonych badaniach, organizowanych konferencjach itd., prosimy przesyłać na adres: naukawpolsce@pap.pl

 

 

Popularyzator Nauki - laureaci

I edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- prof. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- dziennikarze Działu Nauki "Gazety Wyborczej"

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
dr Paweł Napiorkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego

II edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- dr Jerzy Jarosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- dziennikarz TVP - Wiktor Niedzicki
- Szkoła Festiwalu Nauki w Warszawie

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- zespół naukowców z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

 

Wyróżnienia Serwisu Nauka w Polsce PAP 

- prof. Irena Celejowa z Warszawskiej Szkoły Zdrowia

- British Council

- portal internetowy Astronomia.pl

III edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
- dr Ryszard Kowalski, Akademia Podlaska w Siedlcach
- prof. Tomasz Twardowski - szef Polskiej Federacji Biotechnologii
- Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
- redaktor Marian Nowy z Krakowa

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- dr Lech Kotwicki, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
- dr Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie
- Konrad Nesteruk - uczeń I LO w Siedlcach

IV edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- prof. Wojciech Nawrocik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. Andrzej Kokowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Instytut Oceanologii PAN

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- red. Olga Woźniak, tygodnik "Przekrój"
- red. Tomasz Rożek, Stowarzyszenie Śląska Kawiarnia Naukowa
- twórcy cyklu filmów "Dzika Polska", realizowanych dla TVP

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- Jacek Błoniarz-Łuczak i Błażej Dawidson, Centrum Nauki Kopernik
- dr Marzena Humańska, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- dr Lech Pietrzak, Wszechnica Mazurska w Olecku

V edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- studenci z Koła Naukowego Fizyków Politechniki Łódzkiej "Kot Schroedingera"
- mgr Joanna Szlichcińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- dr Jan Olejniczak, Uniwersytet Łódzki

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- red. Dorota Truszczak, Program Pierwszy Polskiego Radia
- Polskie Radio Szczecin
- dr Tadeusz Zaleski, Uniwersytet Gdański

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- prof. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska
- dr Lena Magnone, Uniwersytet Warszawski
- dr Izabella Łęcka, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego

VI edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

nagroda specjalna: dr hab. Maciej Geller, Uniwersytet Warszawski

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- dr Jan Grabski, Politechnika Warszawska
- dr Anna Hajdusianek, Politechnika Wrocławska
- dr Tomasz Malczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- Wojciech Pastuszka, portal "Archeowieści"
- Hanna Zielińska i Cezary Łasiczka, Radio TOK FM
- Marcin Mazur, Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautycznego

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- Andrzej Gołębiewski, Uniwersytet Warszawski
- Eliza Szulińska, Stowarzyszenie Euforis
- Irena Cieślińska, Centrum Nauki Kopernik

Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych:
- Natalia Osica, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
- Magdalena Ochwat, Uniwersytet Śląski
- Marek Pawłowski, Instytut Problemów Jądrowych w Świerku

VII edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

Nagroda specjalna:  prof. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":
- prof. Stanisław Czachorowski,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Agata Jurkowska, doktorantka na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
- dr Tomasz Samojlik,  Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":
- dziennikarz TVN Marek Nowicki
- Fundacja NANONET
- Stowarzyszenie Delta

 

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:
- Marek Golka, nauczyciel fizyki i techniki z Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
- dr Marek Jurgowiak z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Ewa Sumelka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych:
- Bartosz Dembiński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

VIII edycja konkursu „Popularyzator Nauki”

 

Nagroda specjalna: prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

 

Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa":

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

- dr hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

- prof. Ewa Kulczykowska z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie i dr hab. inż. Marek Kulczykowski z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

 

 

Kategoria "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa":

- Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

- red. Krzysztof Michalski z Programu Pierwszego Polskiego Radia

- redakcja tygodnika "Polityka"

 

Wyróżnienie za najlepszą prezentację festiwalową:

- dr Tomasz Pluciński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

- dr Katarzyna Górak-Sosnowska z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

- dr Barbara Łydżba-Kopczyńska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

Wyróżnienia serwisu Nauka w Polsce PAP za politykę informacyjną:

- Jacek Szymik-Kozaczko z Uniwersytetu Śląskiego

- Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

 

IX edycja konkursu "Popularyzator Nauki"

 

Nagroda Specjalna:

-  ks. prof. Michał Heller z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie


Kategoria "naukowiec":

- prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

Kategoria "instytucja naukowa":

- Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego


Kategoria "Instytucja pozanaukowa":

- Polska Akademia Dzieci


Kategoria "media":

- red. Bogdan Miś

 

Kategoria "sponsor popularyzacji":

- firma Samsung Electronics Polska

 

Wyróżnienia specjalne:
- dr inż. Michał Krupiński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

- Danuta Bukowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych:

- Iwona Kieda z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 

 

X edycja konkursu "Popularyzator Nauki"

 

 

Kategoria Popularyzatorzy Indywidualni – Naukowcy:
- dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Kategoria Popularyzatorzy Indywidualni - Animatorzy Popularyzacji:
- Michał Szydłowski - Pan Korek

 

Kategoria Instytucje Naukowe:
- Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Kategoria Instytucje Pozanaukowe:
- Grupa EkoLogiczna

 

Kategoria Media:
- Piotr Cieśliński, kierownik działu Nauka "Gazety Wyborczej"

 

Wyróżnienie w kategorii Nauka w Internecie:
- serwis Wszechnica.org.pl

 

Wyróżnienie w kategorii Sponsor Popularyzacji:
- Fundacja PZU

 

Pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną:
- Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Wyróżnienie Specjalne:
- redakcja dwumiesięcznika "Urania – Postępy Astronomii"
- dr Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum PAN

 

Nagrody Jubileuszowe:
- prof. Michał Kleiber
- prof. Magdalena Fikus

 

 

 

XI edycja konkursu "Popularyzator Nauki"

 

Kategoria Popularyzatorzy Indywidualni - Naukowcy:

-  prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
 

Kategoria Popularyzatorzy Indywidualni - Animatorzy Popularyzacji:

- Karol Wójcicki
 

Kategoria Instytucje Naukowe:

-  Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie 
 

Kategoria Instytucje Pozanaukowe:

-  Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 

Kategoria Media:

- redakcja miesięcznika „Forum Akademickie”
 

W Kategorii Nauka w Internecie Kapituła nie wybrała zwycięzcy. Podobnie jak w kategorii Sponsor Popularyzacji.
 

Wyróżnienia Specjalne:

- twórcy portalu Przystanek Nauka Uniwersytetu Śląskiego

- wspólnie Agnieszka Henke i Emilia Lewicka-Kalka.
 

Nagroda specjalna za całokształt działalności popularyzatorskiej:

- prof. Przemysław Wojtaszek
 

Pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną:
 - Marek Sieczkowski, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

 

XII edycja konkursu "Popularyzator Nauki"

 

Nagroda główna za całokształt działalności związanej z popularyzacją:

- prof. Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Kategoria Naukowiec:

- dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Kategoria Animator:

- prof. Wojciech Dindorf

 

Kategoria Instytucja:

-Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW)

 

Kategoria Zespół:

- Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”

 

Kategoria Media:

- Zdzisław Cozac

 

Wyróżnienie:

- dr Magdalena Osial

 

Wyróżnienie:

- red. Karolina Głowacka

 

Pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną:

- Katarzyna Nowicka, rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie


 

 

Newsletter

Nasz blog

Rektorzy, naukowcy! Doceńcie rolę popularyzacji! Rektorzy, naukowcy! Doceńcie rolę popularyzacji!

Rola komunikacji naukowej na polskich uczelniach wciąż nie jest dostatecznie doceniona. Ani przez naukowców, ani przez władze uczelni. Zdawałoby się, że prezentowanie osiągnięć naukowców to zadanie biur prasowych. Te jednak często mają ustalone zupełnie inne priorytety.

Więcej

Myśl na dziś

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek
Albert Einstein

Tagi

-->