19.11.2019
PL EN

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Popularyzator Nauki 2019

Sugerujemy, by dłuższe odpowiedzi (zwłaszcza w sekcji "Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury") przygotować w osobnym pliku zapisanym na komputerze i stamtąd kopiować je do formularza. To zmniejszy ryzyko przypadkowej utraty niezapisanych wyników pracy.

Kategoria

Kategoria konkursu Popularyzator Nauki, w której zgłaszany jest kandydat

DANE KANDYDATA

Czy jest Pani/Pan laureatem poprzednich edycji konkursu?
Jeśli tak – prosimy o informację: w którym roku została przyznana nagroda Popularyzator Nauki? W jakiej kategorii? Prosimy też o skrótowe przypomnienie, za jakie osiągnięcia przyznano poprzednią nagrodę
O formatach tekstu
Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku zgłoszeń laureatów poprzednich edycji konkursu Popularyzator Nauki (osób, instytucji, mediów lub zespołów z tytułem Popularyzator Nauki) – w nowym zgłoszeniu (w dalszej części formularza) należy wykazać wyłącznie działania niezwiązane z poprzednią nagrodą i przyznaniem tytułu Popularyzator Nauki

Dane Zgłaszającego

Wypełnić, jeśli kandydata indywidualnego zgłasza osoba trzecia.
Zgoda Kandydata
Jeśli kandydat indywidualny nie zgłasza się sam, ale jego kandydaturę proponuje osoba trzecia, konieczne jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie kandydat wyraził zgodę na udział w konkursie.
Jeśli kandydat indywidualny nie zgłasza się sam, konieczne jest również przesłanie zeskanowanego dokumentu z odręcznie podpisaną zgodą kandydata na udział w konkursie.

Wzór zgody na udział w konkursie należy pobrać ze strony konkursu: pobierz plik zgody w pdf.
Upload requirements
  • Tylko jeden plik.
  • Limit 32 MB.
  • Dozwolone rozszerzenia: pdf, jpg.

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA KANDYDATURY

Ogólny opis działalności popularyzatorskiej kandydata
O formatach tekstu
Maksymalnie 3500 znaków (ze spacjami)
O formatach tekstu
Maksymalnie 1500 znaków (ze spacjami).
O formatach tekstu
Maksymalnie 3500 znaków (ze spacjami).
O formatach tekstu
Maksymalnie 1500 znaków
O formatach tekstu
Maksymalnie 1500 znaków (ze spacjami).
O formatach tekstu

DOŁĄCZ PLIKI

Upload requirements
  • Tylko jeden plik.
  • Limit 32 MB.
  • Dozwolone rozszerzenia: png, gif, jpg, jpeg.
Zgoda na publikację zdjęć
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku w którym dotrę do finału, przesłane przeze mnie zdjęcia oraz dane osobowe (imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) będą publikowane w mediach (w serwisie Nauka w Polsce i/lub wraz z materiałami prasowymi) oraz mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę organizacji konkursu. Przesłanie fotografii oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej nadesłanych zdjęć oraz danych osobowych. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zdjęć na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Równocześnie nadesłanie zdjęć przez autora jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż autor posiada wszelkie do nich prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.

Do formularza można dołączyć maksymalnie cztery dodatkowe pliki (np. zdjęcia lub prezentacje ilustrujące działalność popularyzatorską, przykładową publikację). Załączniki nie powinny w sumie przekroczyć 10 MB. Jeśli kandydat dotrze do finału, przesłane zdjęcia będą publikowane w mediach (w serwisie Nauka w Polsce i wraz z materiałami prasowymi)

Upload requirements
  • Maksymalna liczba plików: 10.
  • Limit 10 MB.
  • Dozwolone rozszerzenia: txt, jpg, doc, ppt, docx, pdf, xls, xlsx, pptx, png, mp3, mp4.
Wyrażam zgodę -RODO
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8 oraz zostałem poinformowany, że: 1. Administratorem udostępnionych danych osobowych uczestnika jest Fundacja Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8; 2. Udostępnione dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom; 3. Podstawą przetwarzania udostępnionych danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 4. Udzielenie zgody na przetwarzanie udostępnionych przez uczestnika jest dobrowolne; 5. Podanie przez uczestnika prawidłowych danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie; 6. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępnione uprawnionym z mocy prawa podmiotom w tym w celach kontrolnych; 7. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu konkursu w celach archiwalnych w interesie publicznym; 8. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 9. Uczestnik projektu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody; 10. Uczestnik projektu ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 11. Uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin konkursu Popularyzator Nauki 2019 dostępny jest na stronie: pobierz regulamin konkursu plik pdf.

Informacje dla wysyłających zgłoszenie
Po naciśnięciu guzika "Wyślij zgłoszenie" powinno się pojawić podziękowanie za udział w konkursie. Jeśli w dalszym ciągu widoczny jest wypełniany formularz, to znaczy, że zgłoszenie nie zostało jeszcze wysłane. Należy wtedy sprawdzić, czy prawidłowo wypełnione są wszystkie pola oznaczone gwiazdką. Gdyby po wysłaniu formularza pojawiła się informacja, że strona nie została odnaleziona, należy w górnym pasku przeglądarki wcisnąć guzik "Przejdź do poprzedniej strony" (strzałka w lewo) i przesłać zgłoszenie ponownie. Redakcja portalu Nauka w Polsce będzie stopniowo potwierdzać otrzymanie zgłoszenia.
Copyright © Fundacja PAP 2019