15.12.2019
PL EN
08.05.2013 aktualizacja 08.05.2013

Naukowcy kandydatami na „Polaków z werwą”

Młodych uczonych, lekarzy, działaczy na rzecz ochrony środowiska nominowano w plebiscycie „Polacy z Werwą”. Na młodych ludzi, którzy tworzą "rozwiązania budujące nowoczesną Polskę", można głosować do 20 września. Ostatecznych zwycięzców wybierze jury.

Plebiscyt „Polacy z werwą” to akcja zainicjowana przez PKN Orlen, która ma pokazać potencjał naszego kraju – „młodych ludzi, którzy mają pomysły, pasję i wytrwałość, by tworzyć rzeczy, projekty i rozwiązania służące budowie nowoczesnej Polski”.

Łącznie w siedmiu kategoriach: Kultura i sztuka, Innowacje w biznesie, Nauka, Medycyna, Ochrona środowiska, Design i Sport nominowano 21 osób. Kandydatów wybrało jury, w którym znaleźli się m.in.: Jacek Bożek, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Magdalena Fikus, Tomasz Majewski, Leszek Możdżer, Tomasz Sielicki oraz Tomasz Sadurski. Do 20 września internauci wskażą po dwie osoby w każdej kategorii. Spośród dwóch nominowanych z najwyższą liczbą głosów jury wyłoni zwycięzców.

W kategorii „Nauka” nominowano dr. hab. Mateusza Kurzawskiego, dr. Michała P. Hellera i prof. Janusza Bujnickiego.

Dr hab. Mateusz Kurzawski pracuje w Katedrze Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W pracach, powstałych w multidyscyplinarnym zespole szczecińskich lekarzy i genetyków, przedstawił wyniki analizy znaczenia rozpowszechnionych wariantów genetycznych na ryzyko występowania powikłań polekowych oraz skuteczność leczenia. Jest współautorem około stu artykułów w międzynarodowych i polskich czasopismach, cytowanych dotąd ponad pięćset razy. Większość z nich opublikowano w prestiżowych wydawnictwach z tzw. listy filadelfijskiej.

Dr Michał Heller jest pracownikiem naukowym Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz post-dokiem na Universiteit van Amsterdam. „Zajmuje się teoretycznym opisem egzotycznego stanu materii, plazmy kwarkowo-gluonowej wytwarzanej w zderzeniach ciężkich jonów w CERN i wypełniającej młody Wszechświat oraz zaskakującym związkiem tego opisu z grawitacją w ramach teorii strun” – czytamy na stronie konkursu. Jest współautorem kilkunastu prac opublikowanych w najbardziej prestiżowych, światowych magazynach naukowych.

Prof. Janusz Bujnicki jest jednym z pionierów bioinformatyki w Polsce, kierownikiem Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz kierownikiem grupy badawczej w Pracowni Bioinformatyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako pierwszy Polak zdobył prestiżowy grant Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC) w dziedzinie biologii. Jako jedyny Polak otrzymał grant ERC „Dowód Koncepcji” na wprowadzenie wyników badań podstawowych do praktyki.

Troje uczonych nominowanych w kategorii „Medycyna” to dr Michał Grąt, dr n. med. Wojciech Fendler i Tomasz Dębski.

Dr Michał Grąt prowadzi badania naukowe z zakresu chirurgii wątroby i dróg żółciowych, ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji wątroby. Jest kierownikiem grantu naukowego dotyczącego wpływu mikroflory jelitowej u chorych na marskość wątroby oraz wpływu tejże na wczesne przeszczepienia tego narządu. Na badania otrzymał „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lekarz i naukowiec Wojciech Fendler jest związany z Kliniką Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ten wybitny ekspert w zakresie biostatystyki – wykorzystuje analizę statystyczną do interpretacji danych biomedycznych. Efektem jego pracy jest zwiększenie skuteczności terapii dzieci z cukrzycą uwarunkowaną genetycznie oraz możliwość oszacowania ryzyka choroby u potomstwa.

Tomasz Dębski odbywa sześcioletnią specjalizację z chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Witolda Orłowskiego w Warszawie. W 2011 roku rozpoczął studia doktoranckie w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie pracuje nad wytworzeniem za pomocą technik inżynierii tkankowej bioimplantu kości.

Wśród nominowanych w kategorii „Ochrona środowiska” znalazły się: Monika Szyrmer, Agnieszka Kędzierska i Anna Dębicka.

Monika Szyrmer od 2008 roku współpracuje z wrocławską Fundacją EkoRozwoju, gdzie koordynuje największy w kraju projekt ochrony motyli dotyczący niepylaka apollo – zagrożonego wyginięciem gatunku z polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Agnieszka Kędzierska jest absolwentką wydziału Inżynierii Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i pracownikiem naukowym Freie Universitaet w Berlinie. Pracuje też w Junior International ESD Experts Network – międzynarodowej organizacji skupiającej specjalistów w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju (w tym ekologii), których działalność badawcza i wymiana myśli mają służyć poprawie warunków życia na Ziemi.

Trzecia z nominowanych Anna Dębicka jest magistrem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i popularyzatorką ochrony ssaków bałtyckich i Morza Bałtyckiego. Była pomysłodawczynią i współtwórczynią społecznego wolontariatu na rzecz patrolowania polskiego brzegu morza w celu pomocy fokom i morświnom oraz ochrony ich siedlisk.

Szczegółowe informacje o pozostałych nominowanych i kategoriach są dostępne na stronie: www.polacyzwerwa.pl  Tam również można oddawać swoje głosy.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2019