Ministerstwo Edukacji i Nauki

24.09.2021
PL EN
16.11.2017 aktualizacja 16.11.2017

95 mln zł dla naukowców i firm od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Aż 95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w czterech konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W środę uruchomiono konkursy: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS.

O otwarciu konkursów poinformowali przedstawiciele FNP w przesłanym PAP komunikacie.

Programy TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS mają ułatwić instytucjom naukowym udostępniać swoją aparaturę i świadczyć usługi badawcze odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego.

"Poprzez programy core facility chcemy wesprzeć instytucje naukowe w Polsce, które dysponują wysokiej klasy sprzętem badawczym, w udostępnianiu tych urządzeń podmiotom zewnętrznym – na przykład firmom czy innym jednostkom naukowo-badawczym" – mówi Michał Pietras z FNP. "Chcemy zachęcić do zaprojektowania usług badawczych i zbudowania zaplecza kadrowego wyspecjalizowanego w obsłudze zaawansowanych urządzeń, tak aby inne podmioty mogły z nich korzystać" - dodaje.

W programach TEAM-TECH Core Facility i TEAM TECH Core Facility PLUS można zdobyć środki w wysokości od ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy - w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

Firmy, w tym startupy, zainteresowane prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej mogą wziąć udział w programie TEAM-TECH. Oferuje on granty w wysokości ok. 3,5 mln zł na stworzenie lub rozwój wysokiej klasy zespołów badawczych oraz prowadzenie przełomowych prac badawczo-rozwojowych. Powinny być to działania związane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Finansowanie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, materiały niezbędne do prowadzenia badań, czy koszty zarządzania własnością intelektualną (patenty, licencje). Grant można zdobyć na trzy lata, z możliwością przedłużenia.

Wnioskodawcami w programach TEAM-TECH oraz dwóch programach core facility mogą zostać naukowcy ze stopniem doktora posiadający poparte osiągnięciami doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe.

Podobne środki – w wysokości ok. 3,5 mln zł - oferowane są także na realizację trzyletniego projektu badawczego w programie TEAM. Do składania wniosków w tym programie Fundacja zachęca wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy, którzy poszukują finansowania na stworzenie zespołu badawczego realizującego przełomowe prace badawczo-rozwojowe przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnego rynku lub wyzwań stojących przed współczesnym społeczeństwem. Środki te można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń i stypendiów dla członków zespołu, a także m.in. na wynajem laboratorium czy zakup nisko kosztowej aparatury badawczej. Projekty można realizować zarówno w jednostce naukowej, przedsiębiorstwie, jak i konsorcjum naukowo-przemysłowym. W programie TEAM konieczna jest współpraca z partnerem naukowym z zagranicy.

Termin składania wniosków do aktualnie trwających konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i Core Facility PLUS upływa 15 stycznia 2018 r. Wszystkie programy są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Autor: Ludwika Tomala

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021