18.09.2020
PL EN
13.12.2017 aktualizacja 13.12.2017

Autyści inaczej reagują na zapach strachu

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

U osób bez zaburzeń rozwojowych zapach cudzego strachu wywołuje reakcję lękową. Na osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu działa z kolei uspokajająco – wynika z badania zamieszczonego w „Nature Neuroscience”.

Wiadomo, że autyści mają trudności z odczytywaniem sygnałów interpersonalnych. Gorzej radzą sobie na przykład z rozpoznawaniem emocji na twarzach innych ludzi. Okazuje się również, że inaczej odbierają zapachy. Naukowcy z Instytutu Naukowego Weizmanna (Izrael) wykazali, że autyści wyciszają się pod wpływem zapachu strachu i reagują pobudzeniem w obliczu bodźców neutralnych – odwrotnie niż osoby bez zaburzeń rozwojowych.

W badaniu uczestniczyli ochotnicy z tzw. autyzmem wysokofunkcjonującym – osoby stosunkowo dobrze radzące sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Na wstępie wzięli oni udział w teście rozpoznawania zapachów odbieranych na poziomie świadomym (np. zapachu potu, cytryny, itp). Uzyskali wyniki zbliżone do tych osiąganych przez osoby z grupy kontrolnej.

W kolejnym etapie autyści wąchali próbki potu pochodzące od osób biorących udział w skokach spadochronowych (zapach strachu) lub ćwiczących w bezpiecznych warunkach (zapach neutralny). Tym razem między nimi a grupą kontrolną wystąpiły duże różnice. U osób z grupy kontrolnej (bez zaburzeń rozwojowych) zapach strachu wzbudzał lęk, co pociągało za sobą szereg zmian fizjologicznych w obrębie organizmu (np. zmianę przewodnictwa skóry, itp.). U autystów zapach strachu obniżał poziom napięcia emocjonalnego. Reakcję lękową wywoływał natomiast zapach neutralny.

Dalsze eksperymenty potwierdziły, że osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w przeciwieństwie do zwykłych śmiertelników bardziej ufają jednostkom, od których nieświadomie wyczuwają strach, a mniej tym, które się nie boją. Nieadekwatnie reagują też na działanie heksadekanalu – substancji o udowodnionych właściwościach uspokajających.

Podsumowując, osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu mają dobrze rozwinięty zmysł węchu, ale inaczej interpretują sygnały olfaktoryczne, będące przejawami instynktownej niewerbalnej komunikacji interpersonalnej. Więcej na temat badania można przeczytać na stronie: https://www.nature.com/articles/s41593-017-0024-x

PAP - Nauka w Polsce

ooo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020