21.09.2020
PL EN
13.12.2017 aktualizacja 15.12.2017

Resort nauki przyznał 209 stypendiów dla młodych naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

209 wybitnych młodych badaczy otrzyma stypendia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. W konkursie brać mogli udział badacze, którzy nie skończyli 35. roku życia.

Na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców MNiSW przeznaczyło w tej edycji ponad 40 mln zł. Miesięczna wysokość stypendium to 5 390 zł. Młodzi naukowcy mogą sami zdecydować, na co przeznaczą te środki. Laureaci mogą otrzymywać stypendia nawet przez 36 miesięcy. W tej edycji nadeszło do MNiSW 1159 wniosków o stypendia.

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych.

Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, a więc co roku jest inna.

Na stronie resortu nauki poinformowano, że wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca.

Lista tegorocznych stypendystów znajduje się na stronie MNiSW. 

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020