24.10.2020
PL EN
07.06.2018 aktualizacja 07.06.2018

Organizatorzy konkursu Złoty Medal Chemii czekają na zgłoszenia

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Można już nadsyłać zgłoszenia do konkursu Złoty Medal Chemii, organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont. Zgłaszać się mogą tegoroczni licencjaci lub inżynierowie, których prace dyplomowe obejmują tematyką chemię i dziedziny pokrewne.

Aby wziąć udział w rywalizacji, należy dokonać rejestracji na stronie www.zlotymedalchemii.pl. Do tegorocznej edycji mogą zgłaszać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, których prace dyplomowe z zakresu chemii lub jej pogranicza z fizyką i biologią zostały obronione w roku akademickim 2017/2018 - poinformowali organizatorzy w przesłanym PAP komunikacie.

Autorzy najlepszych 15 prac zaprezentują swoje badania w rundzie finałowej. Zdobywca Złotego Medalu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca uzyskają nagrody w wysokości odpowiednio 5 oraz 2,5 tys. złotych.

"Młodzi naukowcy biorący udział w konkursie mają wyjątkową okazję do sprawdzenia swoich umiejętności i zaprezentowania wyników prac przed komisją konkursową złożoną z wybitnych osobistości ze świata nauki - mówi, cytowany w komunikacie, prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN. – Doświadczenia zebrane podczas poprzednich edycji pokazują, że ta rywalizacja jest ważnym krokiem w dalszej karierze naukowej młodych badaczy, dlatego jesteśmy dumni, że mamy okazję ich wspierać już po raz ósmy".

Poza nagrodami głównymi zostaną przyznane cztery wyróżnienia po 1 tys. złotych każde. Ponadto autorzy najlepszych prac z zakresu biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych mogą liczyć na wyróżnienia specjalne od firmy DuPont. Zostaną przyznane minimum trzy nagrody o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu uzyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a także bezpłatnego zrealizowania badania w jego laboratoriach.

"Chociaż kandydaci znajdują się dopiero na początku swojej kariery, przesyłane prace charakteryzują się nie tylko dużą wartością merytoryczną, ale także – co z naszej perspektywy jest chyba najistotniejsze – znaczącym praktycznym zastosowaniem" – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

Prace należy przesyłać do 12 października drogą elektroniczną poprzez stronę internetową konkursu www.zlotymedalchemii.pl, gdzie również dostępne są harmonogram i regulamin konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują prezesi: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020