19.01.2021
PL EN
10.07.2018 aktualizacja 10.07.2018

Senacka komisja rekomenduje 6 poprawek do ustaw reformujących uczelnie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Sześć poprawek zarekomendowała w poniedziałek senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0 i do przepisów ją wprowadzających. Sprawozdaniem komisji zajmie się Senat na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu.

W poniedziałek po południu odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, w trakcie którego rozpatrywano dwie ustawy, przyjęte w ubiegłym tygodniu przez Sejm: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecny na posiedzeniu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślił, że przez ostatnie dwa lata trwały prace nad ustawą w szerokim dialogu ze społecznością akademicką.

Komisja zarekomendowała przyjęcie obu ustaw z sześcioma poprawkami.

Członkowie komisji poparli poprawkę do Ustawy 2.0, która przewiduje poszerzenia kompetencji rady uczelni o sygnalizowanie ministrowi nauki przypadków rażącego naruszenia prawa w działalności uczelni. Senatorowie opowiedzieli się też za zmianą w ustawie określenia "profesor uczelni" na "docent".

Kolejna z przyjętych poprawek do Ustawy 2.0 przewiduje obniżenie wymagań wobec osób starających się o uzyskania stopnia doktora. Wedle obecnych zapisów należało mieć poświadczoną znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej C1. W myśl poprawki - ma wystarczyć poziom "co najmniej B2."

Komisja przychyliła się również do jednej z licznych poprawek senatora Marka Rockiego (PO) do Ustawy 2.0. W jej myśl osoba pełniąca funkcję rektora w uczelni niepublicznej będzie musiała posiadać stopień naukowy doktora.

W przepisach wprowadzających ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce członkowie komisji poparli poprawkę – zaproponowaną przez senatorów PiS: Jana Żaryna i Aleksandra Bobko – wedle której od stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenia pracowników Polskiej Akademii Nauk byłyby zrównane z tymi, które otrzymują zatrudnieni na uczelniach. Minister Gowin powiedział, że "zgadza się merytorycznie z treścią poprawki", ale stwierdził, że nie jest upoważniony przez rząd do popierania rozwiązań, które niosą za sobą konsekwencje budżetowe. "Podtrzymuję też moją wolę podjęcia takiej inicjatywy i to już dosłownie w najbliższym czasie - właśnie zostałem poproszony przez pana premiera na spotkanie" - dodał.

Komisja zarekomendowała też poprawkę zapisu tej ustawy dotyczącego kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich. Senatorowie chcą, by przepis określający, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, obejmował też pracowników naukowych instytutów PAN.

Sprawozdaniem komisji zajmie się Senat na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu.

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższymi, nazywana też Konstytucją dla Nauki, ma zastąpić cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r.

Ustawa uzależnia wiele możliwości uczelni (m.in. możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych) od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska we prowadzonych przez siebie dyscyplinach. Poza tym po reformach uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych będą przypisane uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym. Planowany jest nowy podział dyscyplin - wzorowany na podziale proponowanym przez OECD.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021