26.02.2020
PL EN
03.08.2018 aktualizacja 03.08.2018

PAK ogłasza konkurs na pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

W 2018 roku po raz pierwszy przyznane zostaną Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu inżynierii kosmicznej - poinformowała PAK. Zgłoszenia w pierwszej edycji konkursu przyjmowane są do 30 października.

Jak zapowiada Polska Agencja Kosmiczna (PAK), konkurs ma być organizowany co roku - zaś w pierwszej edycji nagrodzone zostaną prace zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. Jego adresatami są osoby, które w roku przyznania nagrody ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia na polskich uczelniach wyższych.

PAK podkreśla, że konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach opracowywanego właśnie Priorytetowego Krajowego Programu Kosmicznego, który ma odpowiedzieć na najbardziej palące potrzeby sektora kosmicznego w Polsce.

"Krajowy sektor kosmiczny rozwija się dynamicznie, ale ten wzrost mógłby być jeszcze szybszy, do czego potrzebujemy zdolnych, ambitnych, dobrze przygotowanych kadr" - mówi cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym prezes PAK Grzegorz Brona. "Polska Agencja Kosmiczna podejmuje działania, aby rozwój takich kadr wspierać – patronowaliśmy powstaniu nowych kierunków studiów związanych z inżynierią kosmiczną na polskich uczelniach, niedawno ogłosiliśmy program praktyk studenckich i absolwenckich w PAK. Teraz, poprzez konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej, chcemy wyróżnić studentów, którzy zdecydowali się wykorzystać pozyskaną w trakcie studiów wiedzę do zgłębiania problematyki związanej z technikami i technologiami kosmicznymi" - podkreśla.

Zgłaszane prace dyplomowe powinny dotyczyć zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii kosmicznej - zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Celem konkursu jest promowanie zarówno indywidualnych, jak i zespołowych osiągnięć studentów polskich uczelni wyższych z zakresu inżynierii kosmicznej - oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na temat badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Nagrody przyznawane będą trzem najlepszym pracom dyplomowym w każdej z dwóch kategorii: prac inżynierskich (licencjackich) i prac magisterskich. Autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości od 3 do 5 tys. złotych.

Do nagrody mogą być zgłaszane indywidualne lub zbiorowe prace dyplomowe, które na swojej uczelni uzyskały pozytywną ocenę i spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu. Prace mogą być zgłaszane przez ich autorów lub uczelnie do 30 października każdego roku. Zgłoszenia oceniane będą w kontekście ich wartości naukowej, możliwości zastosowania wyników pracy w praktyce oraz innowacyjności zaproponowanych rozwiązań.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej PAK: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/699-pak-oglasza-konkurs-o-nagrode-naukowa-prezesa-polskiej-agencji-kosmicznej-za-najlepsza-studencka-prace-dyplomowa-z-zakresu-inzynierii-kosmicznej

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020