30.11.2020
PL EN
26.09.2018 aktualizacja 26.09.2018
Szymon Zdziebłowski
Szymon Zdziebłowski

Gowin: uruchomienie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego jest korzystne dla uczelni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Koszty utrzymania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego poniesie MNiSW. Koszt jego stworzenia wynosi 11 mln zł - powiedział PAP szef resortu nauki Jarosław Gowin. Ocenił, że uruchomienie od 2019 r. tego systemu jest korzystne dla uczelni, gdyż mogą z niego korzystać nieodpłatnie.

Na początku 2019 r. zostanie uruchomiony Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). System będzie bezpłatnie dostępny zarówno dla uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

"To będzie rozwiązanie zdecydowanie mniej kosztowane, bo po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy sytuację, w której 100 mln zł (w ramach konkursu - PAP) miało być wydane na stworzenie systemów antyplagiatowych na poszczególnych uczelniach, i to zaledwie kilkudziesięciu" - powiedział PAP wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Przypomniał, że konkurs ten - finansowany ze środków unijnych na stworzenie systemów antyplagiatowych na różnych uczelniach - został na jego wniosek unieważniony w marcu 2016 r. 100 mln zł miało sfinansować kupno licencji w firmach obsługujących systemy antyplagiatowe lub budowę własnych platform i systemów antyplagiatowych.

"Zamiast tego za 11 mln zł stworzyliśmy system antyplagiatowy, z którego bezpłatnie będą mogły korzystać wszystkie uczelnie w Polsce. Korzyści uważam za oczywiste" - powiedział Gowin.

Resort nauki będzie finansował utrzymanie i ulepszenia JSA. "Nie mam wątpliwości, że pomysłowość plagiatorów z czasem pociągnie za sobą konieczność modyfikacji systemu" - dodał szef resortu nauki.

JSA powstaje w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym (OPI-PIB). JSA będzie wykorzystywał dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych. W ocenie Gowina instytucja ta jest "rękojmią gwarancji skuteczności tego systemu".

Obowiązek sprawdzania systemem antyplagiatowym prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktorskich wprowadziła nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 2014 r. Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wchodzi w życie 1 października br., każda praca dyplomowa i rozprawa doktorska, która jest pracą pisemną, będzie musiała być przed obroną sprawdzona w JSA. 

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ lt/

Copyright © Fundacja PAP 2020