02.12.2020
PL EN
28.09.2018 aktualizacja 28.09.2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ok. 10 tys. studentów będzie studiować w rozpoczętym w piątek nowym roku akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Rektor uczelni dr. hab. Robert Tomanek w przemówieniu inauguracyjnym wskazał m.in. na poprawę jej pozycji naukowej, mierzoną rezultatami oceny parametrycznej, i dobre wyniki finansowe uniwersytetu. Mówił też o wyzwaniach, jakie stoją przed społecznością akademicką w przededniu wejścia w życie nowego prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego.

"Mając na uwadze cele zakreślone w stworzonej przez naszą społeczność Strategii Uniwersytetu, zmieniliśmy już zgodnie z literą i duchem tych regulacji kluczowe obszary funkcjonowania uczelni" – podkreślił rektor Tomanek.

"Konstytucja dla Nauki stwarza nowe możliwości, jednak to jak je wykorzystamy, zależy od nas samych. Nie możemy zaprzepaścić szans i dlatego rozpoczynający się rok akademicki będzie czasem wytężonej pracy władz uczelni nad nowym ustrojem uniwersytetu" – dodał.

Po uroczystym otwarciu roku akademickiego, wypowiedzeniu przez rektora formuły: "Quod bonum felix, faustum fortunatumque sit!" (Oby był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny) oraz trzykrotnym uderzeniu berłem o stolik rozpoczął się wykład inauguracyjny pt. "Co jest najlepszą inwestycją w innowacje?", który wygłosił prof. inż. Aleksander M. Nawrat - zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Inauguracja zakończyła się projekcją krótkiego filmu prezentującego oddany niedawno do użytku zmodernizowany budynek rektoratu. Goście inauguracji mieli również możliwość zobaczyć dwie wystawy w tym obiekcie: historyczną pt. "Od ratusza Zawodzia do rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" oraz wystawę karykatur i portretów członków Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach autorstwa Tytusa Byczkowskiego.

Na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach starało się dostać średnio ponad 2,5 kandydatów na 1 miejsce. Jak co roku najwięcej chętnych było na kierunek finanse i rachunkowość, gdzie aplikowało ponad 1000 osób. Najtrudniej jednak było dostać się na logistykę z tytułem zawodowym inżyniera, gdzie o 1 miejsce starało się ponad 6 kandydatów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także kierunki: ekonomia, informatyka, logistyka licencjacka, przedsiębiorczość i finanse, zarządzanie oraz anglojęzyczny International Business.

W tegorocznej rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny przygotował ofertę 18 kierunków studiów, w tym programy w języku angielskim. Na poszczególnych kierunkach pojawiły się nowe specjalności: zaopatrzenie, obsługa logistyczna, marketing czy algorytmika i programowanie.

Podczas inauguracji przypomniano najnowsze wyniki 3. edycji ogólnopolskiego badania "Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych" (ELA), zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z których wynika, że w województwie śląskim, wśród wszystkich uczelni publicznych, to właśnie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia łącznie) średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,88 miesiąca), jak i pierwszą pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,46 miesiąca). Absolwenci UE Katowice wyprzedzają pod tym względem także absolwentów wszystkich pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce. 

PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka

lun/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020