05.07.2020
PL EN
06.12.2018 aktualizacja 06.12.2018

Warszawa/ Otwarto Centrum Symulacji Położniczych "Bezpieczny Poród" WUM

Źródło: WUM Źródło: WUM

Szkolenie lekarzy, położnych, pielęgniarek i innych przedstawicieli personelu medycznego oraz służb ratunkowych to główne zadanie otwartego w środę Centrum Symulacji Położniczych "Bezpieczny Poród" Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Powikłania związane z ciążą i porodem są trudne do przewidzenia i wymagają natychmiastowego działania. Nieodpowiednia lub zbyt późna reakcja jest szczególnie dotkliwa, gdyż dotyczy porodu będącego procesem fizjologicznym, a nie stanem chorobowym. Konsekwencje powikłań związane z niewłaściwym postępowaniem ponosi zarówno matka, jak i dziecko. Niezmiernie istotne jest zatem odpowiednie wyszkolenie lekarzy położników i neonatologów oraz położnych szczególnie w zakresie postępowania w sytuacjach nagłych zagrażających życiu matki i dziecka" – wskazał, cytowany w komunikacie udostępnionym PAP, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników prof. Mirosław Wielgoś.

Centrum Symulacji Położniczych "Bezpieczny Poród" mieści się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73. Jego instruktorami są położnicy, perinatolodzy i neonatolodzy. Centrum wyposażone jest w zaawansowane fantomy porodowe i noworodkowe.

Fantomy pozwalają na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Możliwe jest ćwiczenie zabiegów położniczych między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym i krwotoku położniczym. Oprogramowanie stwarza możliwości przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki, np. rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia czy resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu. W centrum jest również m.in. nowoczesny symulator noworodka, umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/

Copyright © Fundacja PAP 2020