16.07.2019
PL EN
07.12.2018 aktualizacja 07.12.2018

Politechnika Łódzka i firma Wielton będą współpracować

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Porozumienie o współpracy podpisały w czwartek w Łodzi Politechnika Łódzka i największy w Polsce producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych - firma Wielton z Wielunia.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka uczelni Ewa Chojnacka, współpraca ma dotyczyć m.in. kształcenia studentów na potrzeby partnera, studiów dualnych, staży i praktyk w firmie. Mają też być wspólne badania i starania o finansowanie projektów.

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak zaznaczył, że współpraca z przemysłem jest ważnym elementem strategii uczelni. "Patrzymy na to całościowo i koncentrujemy się na pozyskiwaniu partnerów z różnych obszarów gospodarki. Firma Wielton to spółka o międzynarodowym wymiarze, stawiająca, tak jak nasza uczelnia, na innowacje" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że otwarte przed dwoma laty Centrum Badawczo-Rozwojowe wieluńskiej spółki może być "doskonałą platformą do podjęcia projektów wspólnych z Politechniką Łódzką". Zdaniem rektora firma jest znakomitym partnerem, z którym uczelnia może wspólnie stworzyć "nową jakość w kształceniu studentów w zakresie mechatroniki czy też mechaniki i budowy maszyn".

Prof. Wiak zaznaczył, że dzięki współpracy studenci zyskają możliwość kontaktu z najnowszymi technologiami firmy Wielton, z którą Politechnika Łódzka planuje też prowadzenie studiów dualnych oraz projektów i prac dyplomowych.

Strony są zgodne, że wspieranie rozwoju systemu kształcenia inżynierów i specjalistów oraz budowanie zaplecza edukacyjnego są dla firmy Wielton bardzo ważne. Ich zdaniem połączenie nauki i potencjału międzynarodowej firmy produkcyjnej, stwarzają niecodzienną możliwość nabycia wiedzy technicznej i praktycznego jej wykorzystania przez studentów. Taka kooperacja daje dużą szansę rozwoju młodych ludzi i realną perspektywę zatrudnienia w swoim zawodzie.

"Prowadzimy liczne działania na rzecz kształcenia młodych osób, ponieważ zależy nam, by na wczesnym etapie edukacji wprowadzać ich w świat nowych technologii, robotów, nowoczesnego przemysłu, a także zasad funkcjonowania firmy" - opisywał prezes spółki Mariusz Golec. Podkreślił, że podejmowane przez Wielton inicjatywy związane są z sytuacją występującą na rynku pracy i dużym zapotrzebowaniem na ludzi ze specjalistycznym wykształceniem.

"Dzięki temu umożliwiamy uczniom i studentom naukę zawodu pod okiem specjalistów i wierzymy, że te przedsięwzięcia będą obopólnie korzystne" – dodał.

Jak przypomniała Chojnacka, Wielton od wielu lat angażuje się w działania na rzecz edukacji młodych ludzi. Firma współpracuje nie tylko z uczelniami, ale także ze szkołami średnimi. Jedna z klas patronackich, nad którą opiekę sprawują wspólnie Wielton i Politechnika Łódzka, rozpoczęła naukę we wrześniu tego roku.

Założony w 1996 r. Wielton SA to największy producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Polsce i jeden z dziesięciu największych producentów w branży na świecie. W ramach grupy zatrudnia około 3,2 tys. pracowników, w tym 1,8 tys. w Wieluniu.

Politechnika Łódzka jest jedyną w Łódzkiem uczelnią techniczną, kształcącą prawie 17 tys. studentów i zatrudniającą 1,4 tys. naukowców. 

PAP - Nauka w Polsce, Jacek Walczak

jaw/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019