05.06.2020
PL EN
10.12.2018 aktualizacja 10.12.2018

Medal Młodego Uczonego dla Michała Grąta

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dr hab. n. med. Michał Grąt z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał w poniedziałek w Politechnice Warszawskiej Medal Młodego Uczonego. Nagroda stanowi wyraz uznania za opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do praktyki klinicznej jako tzw. Kryteria Warszawskie.

Medal Młodego Uczonego ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35. roku życia.

Dr hab. n. med. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest absolwentem WUM, studia ukończył na I Wydziale Lekarskim w 2012 roku. Doktorem nauk medycznych został już rok później - w 2013 r. Jego praca doktorska dotyczyła związku stężenia alfaproteiny z ryzykiem nawrotu raka wątrobokomórkowego u chorych po transplantacji wątroby.

Trzy lata później w kwietniu 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2012 roku jest aktywnym członkiem zespołu transplantacyjnego Kliniki, a od roku 2016 - samodzielnym operatorem pobrań wątroby od dawcy zmarłego. Brał udział jako operator pobrania wątroby od dawcy zmarłego, w pierwszym w Polsce jednoczasowym przeszczepieniu płuc i serca. Wykonał również jedną z pierwszych w Polsce operacji wątroby metoda ALPPS (ang. Associating Liver Partition with Portal vein ligation for Staged hepatectomy). W 2018 roku uzyskał finansowanie i został kierownikiem projektu w ramach konkursu SONATA. Zakres tematyczny projektu obejmuje znalezienie optymalnej techniki zamykania powłok brzusznych po operacjach onkologicznych.

Dr hab. n. med. Michał Grąt jest wielokrotnie nagradzanym i wyróżnianym autorem lub współautorem 62 artykułów naukowych. W jego dorobku znajdują się m.in. Stypendium Ministra Zdrowia, „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” PAN, Nagroda Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Nagroda Finałowa w ramach programu „Nagrody Naukowe Polityki” tygodnika Polityka, Nagroda Finałowa w konkursie Supertalnety „Pulsu Medycyny”, Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, International Liver Transplantation Society Travel Award oraz liczne nagrody Rektora WUM.

Podczas poniedziałkowej uroczystości na PW wręczone również zostały odznaczenia państwowe. Przyznano 2 Złote Krzyże Zasługi, 4 Srebrne Krzyże Zasługi, 9 Brązowych Krzyżów Zasługi oraz 33 Medale Złote za Długoletnią Służbę, 17 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę oraz 27 Medali Brązowych za Długoletnią Służbę. Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” otrzymała mgr Beata Dobrzeniecka z Wydziału Mechatroniki PW. Odznaka przyznawana jest wieloletnim pracownikom Politechniki Warszawskiej oraz innym osobom, przyczyniającym się do rozwoju uczelni, bądź przysparzających jej dobrego imienia.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020