05.06.2020
PL EN
19.12.2018 aktualizacja 19.12.2018

Premier: nauka świętuje sukcesy głównie wtedy, gdy jest pracą zespołową

Uroczystość wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Nagrody zostały przyznane za rozprawy doktorskie i dokonania naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za dorobek naukowy, artystyczny i dokonania naukowo-techniczne w 2018 roku. Fot. PAP/Marcin Obara 19.12.2018 Uroczystość wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Nagrody zostały przyznane za rozprawy doktorskie i dokonania naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za dorobek naukowy, artystyczny i dokonania naukowo-techniczne w 2018 roku. Fot. PAP/Marcin Obara 19.12.2018

Nauka świętuje swoje sukcesy głównie wtedy, gdy jest pracą zespołową. Chciałem podziękować wam za to, że zmieniacie świat na lepsze - powiedział w środę w Warszawie premier Mateusz Morawiecki do laureatów Nagród Prezesa Rady Ministrów.

W środę w Warszawie wręczono Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne w 2018 r. W tym roku przyznano 44 nagrody.

"Wiemy doskonale, że dzisiaj współczesna nauka w szerokim rozumieniu tego słowa swoje sukcesy świętuje przede wszystkim wtedy, kiedy jest pracą zespołową. Ale niezależnie od tego, że praca zespołowa jest tak ważna, w waszych głowach, w waszych sercach jest to ziarno geniuszu, pasji, miłości do poszczególnych dziedzin i za to chciałem wam bardzo podziękować. Za to, że zmieniacie świat na lepsze" - mówił premier Mateusz Morawiecki w czasie tegorocznej uroczystości rozdania nagród dla wybitnych naukowców i artystów.

Jak stwierdził premier, to połączenie przedsiębiorczości i nauki "doprowadziło nas dzisiaj do tego świata, w którym żyjemy".

"Połączenie w taki sposób, żeby praktyczne zdobycze tej nauki można było przekładać na warunki życia ludzi. I to dzięki nauce i przedsiębiorczości (...) żyjemy dzisiaj w czasach zupełnie nieporównywalnych do jakiejkolwiek poprzedniej epoki" - podkreślił Morawiecki.

"Ludwik Hirszfeld (XIX-wieczny anatom - przyp. PAP) powiedział kiedyś, że nawet najlepszy mikroskop, gdyby był schowany w szufladzie, to po prostu na nic się nam nie przyda. A wiem po waszych pasjach, po waszych pracach (...) jak dalece wykorzystujecie wszystkie dostępne wasze mikroskopy w różnych dziedzinach" - mówił Morawiecki do laureatów.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, dokonania naukowe będące podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego, dorobek naukowy lub artystyczny oraz dokonania naukowo-techniczne zostały ustanowione z inicjatywy PAN w 1994 r. Przyznawane są w czterech kategoriach: za osiągnięcie naukowe lub artystyczne (w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny), osiągnięcie naukowo-techniczne, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także za rozprawy doktorskie.

Jak podała podczas uroczystości rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, w tym roku do KPRM spłynęły łącznie 462 zgłoszenia do nagród - spośród nich wybrano 44 tegorocznych laureatów.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowe lub artystyczne trafiły do sześciorga profesorów. W tym gronie znalazła się prof. Ewa Górecka, której badania dotyczą chemii i fizyki ciekłych kryształów. Laureatka była m.in. jedną z osób, które odkryły antyferroelektryczny ciekły kryształ. Uzyskane wyniki otwierają perspektywy potencjalnych zastosowań w zakresie przestrajalnych metamateriałów optycznych oraz urządzeń przechowujących informację.

Laureatką została także prof. Maria Korytowska, autorka publikacji z zakresu szeroko rozumianej humanistyki literackiej i kulturowej, mitokrytyki (badań literackich związanych z mitologią) czy historii idei oraz komparatystyki.

Nagrodę otrzymał też prof. Wojciech Janusz Kucharz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich matematyków na świecie. Jego oryginalne metody badawcze, dokonały przełomu w badaniach topologii rzeczywistych rozmaitości algebraicznych.

Kolejnym nagrodzonym jest prof. Piotr Ponikowski, którego badania dotyczą problemu niewydolności serca. Naukowiec znalazł się na liście Rankingu Thomson Reuters Ranking „The World`s Most Influential Scientific Minds” - najczęściej cytowanych naukowców na świecie w roku 2016 i 2017.

Doceniono też pracę prof. Bogusza Salwińskiego - projektanta i realizatora pomników – kommemorytatywnej sztuki monumentalnej utrwalającej w pamięci kolejnych pokoleń Polaków przełomowe dla dziejów narodu wydarzenia historyczne i odgrywającej istotną funkcję w aranżowaniu przestrzeni publicznej.

W gronie laureatów znalazł się też prof. Zdzisław Wąsik. Jego dorobek naukowy obejmuje rozprawy z dziedziny typologii składni języków indoeuropejskich, zajmuje się epistemologią językoznawstwa, problematyką znaku i znaczenia w naturze i kulturze.

W kategorii osiągnięć naukowo-technicznych pierwsza nagroda trafiła do prof. Agnieszki Słowik i prof. Tadeusza Popiela za Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej.

Druga nagroda przypadła zespołowi prof. Andrzeja Dziecha za Integralny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim INDECT.

Trzecią nagrodę otrzymał zaś dr Mateusz Puślecki z zespołem za Program ECMO dla WIELKOPOLSKI. ECMO to techniki mechanicznego wspomagania krążenia, pozwalające na czasowe zastąpienie funkcji układu oddechowego lub krążenia i oddechowego pacjentów w stanach krytycznych.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano też dziesięciu osobom za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także 25 doktorom za rozprawy doktorskie.

Pełna lista wyróżnionych naukowców dostępna jest pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35348/ListapracwyroznionychNagrodaPrezesaRadyMinistroww2018r.docx (PAP)

autorzy: Katarzyna Florencka, Szymon Zdziebłowski

kflo/ szz/ lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020