05.06.2020
PL EN
24.12.2018 aktualizacja 24.12.2018

PAK: projekt Krajowego Programu Kosmicznego przekazany do premiera

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Realizację 54 projektów wspierających rozwój krajowego sektora kosmicznego w ciągu 3 lat przewiduje projekt Krajowego Programu Kosmicznego, którego zakładany budżet to 248,5 mln zł. Dokument w tej sprawie przekazano do premiera - podała Polska Agencja Kosmiczna.

"Dokument, opracowany przez Polską Agencję Kosmiczną (PAK) w bliskiej współpracy z podmiotami naukowymi i przemysłowymi oraz otoczeniem administracyjnym krajowej branży kosmicznej, uzyskał jednomyślną, pozytywną opinię Rady PAK i został właśnie przekazany do Prezesa Rady Ministrów nadzorującego działalność agencji" - czytamy w czwartkowym komunikacie.

Jak wskazano, celem opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego – dokumentu wykonawczego Polskiej Strategii Kosmicznej - jest "zbudowanie systemu optymalnych narzędzi wsparcia finansowego, doradczego i edukacyjnego dla sektora kosmicznego i instytucji realizujących oraz wspierających polską politykę kosmiczną".

Wyjaśniono, że działania Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 (KPK 2019-2021) ujęto w 8 grup tematycznych: duże projekty, wsparcie sektora downstream, innowacje, otoczenie międzynarodowe, staże i szkolenia, edukacja, promocja oraz pozostałe projekty. Usługi downstream związane z przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych generują większość obrotów i zysków sektora kosmicznego, dlatego polskie podmioty powinny upatrywać w nich swoich szans rozwojowych.

"Najważniejszą część programu, angażującą 40 proc. jego budżetu, stanowią tzw. projekty duże, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia pierwszego nadrzędnego celu Polskiej Strategii Kosmicznej – uzyskania przez krajową branżę kosmiczną 3 proc. obrotów europejskiego rynku kosmicznego do 2030 r." - wskazano.

Dotyczą one m.in. wsparcia "polskiej kosmicznej misji naukowej", rozwoju infrastruktury czy programu polskich rakiet suborbitalnych.

"Budżet KPK 2019-2021 ma objąć 111,4 mln zł, które mają być przyznane PAK na realizację KPK w latach 2019-2021, przede wszystkim na prace nad projektami dużymi (75 proc. kwoty) oraz 137 mln zł będących w dyspozycji pozostałych instytucji wspierających przedsięwzięcia krajowej branży kosmicznej" - wyjaśniła PAK.

"Chcieliśmy, aby Krajowy Program Kosmiczny 2019-2021 był realistyczny w kontekście finansowania możliwego do pozyskania na rozwój krajowego sektora kosmicznego w najbliższych latach, a jednocześnie, aby trafnie odzwierciedlał obecny poziom kompetencji i ambicje polskich podmiotów oraz trendy rozwoju światowego rynku kosmicznego" - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej dr hab. Grzegorz Brona.

Dodał, że celem tego programu jest "przygotowanie gruntu do realizacji "dużego KPK po roku 2021" poprzez wykrystalizowanie kierunków tego przyszłego programu, a także przez wyłonienie najefektywniejszych narzędzi publicznego wsparcia i rozwój zaplecza dla podmiotów polskiego przemysłu kosmicznego, tak aby mogły one realizować duże, strategiczne projekty kosmiczne na potrzeby kraju, ale też na rynku międzynarodowym.

Wsparcie przewidziane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego jest ukierunkowane, jak wyjaśniono, na sektor prywatny, naukę, administrację rządową i samorządową oraz na działania edukacyjne i podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie wpływu technologii kosmicznych na rozwój gospodarczy Polski. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ drag/

Copyright © Fundacja PAP 2020