05.06.2020
PL EN
10.01.2019 aktualizacja 10.01.2019

Można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Artura Rojszczaka

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Po raz 14. młodzi uczeni, którzy nie tylko wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, ale też przekraczają ramy wąskich specjalizacji, mogą ubiegać się o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do końca stycznia.

Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wyróżnienie przyznawane jest młodym uczonym, którzy oprócz wybitnych osiągnięć naukowych wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Może ono trafić w ręce młodych doktorów, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

"Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem zgodnie z regulaminem laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji" - tłumaczy cytowany na stronie Klubu Stypendystów FNP prof. Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek klubu. "Chodzi więc nie o promowanie +poprawności naukowej+ ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc nie zawężających swojego pola widzenia +końskimi okularami+ własnej dyscypliny" - dodaje.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać tylko członkowie Klubu Stypendystów FNP - na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Osoby spoza klubu, które chciałyby zgłosić własnych kandydatów, powinny wcześniej skontaktować się z wybranymi członkami klubu. Termin składania wniosków przez członków klubu upływa 31 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/przebieg-konkursu

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znaleźli się m.in.: dr Andrzej Affek, dr Albertyna Paciorek, dr Agata Kołodziejczyk, dr Przemysław Swatek, dr Krzysztof Mazur, dr Tomasz Samojlik, dr Błażej Błażejowski, dr Elżbieta Masiak, dr Ewa Kocój.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020