30.05.2020
PL EN
29.01.2019 aktualizacja 29.01.2019

W Sejmie poselski projekt noweli ustawy o szkolnictwie wyższym i uczelniach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Rozszerzenie grona osób, które będą mogły pełnić obowiązki rektora, od dnia wygaśnięcia jego mandatu do dnia wyboru nowego - zakłada poselski projekt noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który wpłynął do Sejmu.

Zgodnie z obowiązującą od 1 października 2018 r. ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 24, ust.8), "w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora".

W zgłoszonym przez posłów PiS projekcie noweli ustawy zaproponowano, by obowiązki rektora w/w sytuacji pełniła "osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora".

Jak napisano w uzasadnieniu, projekt ma wzmocnić autonomię statutową uczelni "poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu". "Jednocześnie przepis utrzymuje zasadę, że w przypadku braku regulacji statutowych obowiązki rektora (do czasu wyboru nowego) przejmuje najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. Nowelizowany przepis będzie miał również zastosowanie (odpowiednie) w przypadku zawieszenia rektora w pełnieniu funkcji w związku z postawionymi mu zarzutami (art. 432 ustawy)" - uzasadniają posłowie.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zawiera mniej szczegółowych zapisów niż we wcześniej obowiązującej. Oznacza to, że więcej spraw dotyczących działania uczelni mogą one regulować w swoich statutach. W ustawie daje się uczelniom np. swobodę decydowania o tym, jakie jednostki organizacyjne będą na nich istniały. Mogą to być więc równie dobrze wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra czy kolegia. (PAP)

agt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020