19.09.2020
PL EN
30.01.2019 aktualizacja 30.01.2019

MNiSW: środowisko prawników nie wskazało listy czasopism prawniczych

Fto. Fotolia Fto. Fotolia

W międzynarodowych bazach czasopism - punktowanych przez resort nauki - brak polskich czasopism prawniczych - alarmował Rzecznik Praw Obywatelskich. Przedstawiciele resortu nauki odpowiadają, że środowisko prawnicze dotąd nie wskazało listy czasopism prawniczych, które do wykazu ministra należy włączyć.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października 2018 r., przewiduje nowe zasady ewaluacji badań naukowych prowadzanych w uczelniach i instytucjach naukowych. W przepisach tych kładzie się nacisk na to, by naukowcy publikowali w czasopismach naukowych znajdujących się w międzynarodowych bazach, które ułatwiają naukowcom z całego świata docieranie do tych treści.

Wykaz punktowanych czasopism dopiero powstaje, ale zasady jego tworzenia ujęto w rozporządzeniu z listopada ub. roku http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002152/O/D20182152.pdf). Wymienione są tam konkretne międzynarodowe bazy z czasopismami naukowymi, które bierze się pod uwagę w wykazie czasopism punktowanych. Wymieniono tam również, że w wykazie weźmie się pod uwagę recenzowane materiały konferencyjne ujęte w bazie CORE oraz czasopisma naukowe, które uzyskają finansowanie w ramach ministerialnego programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". W rozporządzeniu zaznaczono jednak też, że wykaz czasopism obejmować może też zagraniczne czasopisma naukowe ujęte w bazie ERIH+, ale i czasopisma nie ujęte w wymienionych bazach.

W piątek na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano wystąpienie RPO Adama Bodnara skierowane do wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina (http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32609%2Crpo-zaniepokojony-nowymi-zasadami-dot-czasopism-naukowych.html). W swoim liście RPO m.in. zwrócił uwagę, że w międzynarodowych bazach brak jest polskich czasopism prawniczych, a ich uwzględnienie w ministerialnym wykazie wymaga czasu. Zaapelował o zmianę rozporządzenia dotyczącego tworzenia list czasopism punktowanych.

Do kwestii tej odniosła się poproszona przez PAP o komentarz rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Katarzyna Zawada.

"Sygnalizowany przez pana rzecznika problem jest znany ministrowi od niemalże roku. Tyle samo trwały próby uzyskania od przedstawicieli środowisk prawniczych propozycji międzynarodowej listy lub list czasopism, które mogłyby zostać włączone do wykazu ministra" - skomentowała Katarzyna Zawada. Dodała, że podobne rozmowy prowadzone były np. ze środowiskiem informatyków i tam udało się znaleźć rozwiązanie - do wykazu ministra dołączono listę CORE.

"Rozmowy prowadzone z przedstawicielami nauk prawnych zakończyły się – co ze smutkiem odnotowuję – niepowodzeniem. Innymi słowy – środowisko prawnicze na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać listy istotnych z punktu widzenia czasopism prawniczych. Wskazuje jedynie na poszczególne tytuły" - zauważyła rzecznik MNISW.

Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wykaz czasopism naukowych nie może być utworzony w oparciu o poszczególne tytuły zgłaszane indywidualnie, lecz jedynie w oparciu o czasopisma znajdujące się w jednej z międzynarodowych baz czasopism naukowych o największym zasięgu oraz w oparciu o czasopisma objęte programem ministra "Wsparcie dla czasopism naukowych". "Tylko bowiem artykuły z tych czasopism będą mogły być uwzględniane w ewaluacji" - podkreśliła rzecznik i powołała się na art. 265 ust. 9 ustawy.

Jak wskazała, środowisko prawnicze nie protestowało przeciw brzmieniu tego przepisu. Według niej apele środowiska prawniczego o indywidualne dodawanie do wykazu czasopism poszczególnych tytułów świadczą "o braku zrozumienia przepisów rangi ustawowej".

"Nie zmienia to faktu, że minister – dostrzegając specyfikę nauk prawnych i wzorców publikacji naukowych dominujących w tej dyscyplinie naukowej – zdecydował o umożliwieniu włączenia do wykazu ministerialnego także polskich czasopism indeksowanych w bazie ERIH+" - poinformowała.

"Zmiana ta umożliwi takim czasopismom jak np. `Państwo i Prawo` znalezienie się na wykazie MNiSW" - zwróciła uwagę rzecznik resortu nauki.

Jak wyjaśniła Katarzyna Zawada, minister wsłuchując się w głosy ze środowiska polskich humanistów oraz przedstawicieli nauk społecznych, zdecydował o poszerzeniu możliwości uzupełniania wykazu czasopism naukowych przez czasopisma indeksowane w bazie ERIH+ (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Z bazy tej – indeksującej właśnie czasopisma naukowe z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych – będą więc mogli skorzystać eksperci ministra, którzy przygotują propozycje do wykazu czasopism w poszczególnych dyscyplinach.

"Obecnie w bazie ERIH+ znajdują się 523 polskie czasopisma naukowe, spośród których 444 nie są zindeksowane w bazie Scopus, ani w bazie Web of Science. Ta dodatkowa możliwość poszerzenia wykazu czasopism o pozycje, które nie uzyskają wsparcia finansowego w ramach programu WCN sprawia, że wszystkie istotne polskie czasopisma naukowe z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych znajdą się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych" - podsumowała Katarzyna Zawada.

Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej na nowych zasadach obejmie lata 2017–2020. Ewaluacja rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. W przypadku pierwszej ewaluacji artykuły opublikowane w latach 2017 i 2018 r. punktowane będą jeszcze na starych zasadach.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020