29.09.2020
PL EN
01.02.2019 aktualizacja 01.02.2019

NAWA rozpoczęła nabór do II edycji programu Polskie Powroty

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do drugiej edycji programu Polskie Powroty, który ma zachęcić polskich badaczy pracujących na zagranicznych uczelniach do powrotu do kraju. Zgłoszenia można składać do 7 maja br.

Program jest adresowany do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobyte poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

W ramach Polskich Powrotów będzie finansowane: wynagrodzenie powracającego naukowca i członków grupy projektowej; przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową, które planują zatrudnić powracających naukowców.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określają sami wnioskodawcy, ale - informuje NAWA - realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2019 r. i nie później niż 30 września 2020 r.

Jak podaje agencja, nabór wniosków będzie prowadzony do 7 maja br. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC + 01:00/Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej: https://programs.nawa.gov.pl.

W pierwszej edycji programu w 2018 roku finansowanie otrzymały 22 projekty: 16 z nauk przyrodniczych (w tym ścisłych), 3 z nauk inżynieryjnych i technicznych oraz po jednym z zakresu nauk społecznych, medycznych i o zdrowiu oraz nauk humanistycznych - przypomina NAWA.

Autorzy nagrodzonych grantami projektów zdobywali doświadczenie zagraniczne pracując dotychczas m.in. w uczelniach lub jednostkach badawczych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Danii, Hiszpanii, a także Singapurze czy Korei Południowej. Naukowcy powrócili do 12 ośrodków w całej Polsce - między innymi na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnikę Wrocławską czy Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020