17.07.2019
PL EN
08.02.2019 aktualizacja 08.02.2019

Rok 2019 Polsko-Francuskim Rokiem Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W związku ze stuleciem przywrócenia stosunków dyplomatycznych ministrowie do spraw badań i szkolnictwa wyższego Polski i Francji zdecydowali się na organizację Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Będzie to okazja, by pogłębić współpracę między polskimi i francuskimi uczelniami, instytutami i naukowcami.

Ministrowie odpowiedzialni za badania i szkolnictwo wyższe obu krajów - Jarosław Gowin i Frédérique Vidal - podpisali 5 lutego wspólną deklarację w tej sprawie.

Polsko-Francuski Rok Nauki umożliwi pogłębienie i wzbogacenie współpracy między Polską a Francją, w szczególności między polskimi i francuskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami badawczymi. Inicjatywa odbywa się pod patronatem ministerstw odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne oraz ministerstw odpowiedzialnych za badania naukowe.

W ramach roku nauki zorganizowany zostanie szereg wydarzeń w obszarach uznanych jako strategiczne: współpraca w ramach europejskiego programu w zakresie badań naukowych, wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie badań, współpraca naukowa i technologiczna z przedstawicielami przemysłu, mobilność naukowców pomiędzy polskimi i francuskimi instytucjami naukowymi.

Rok zostanie oficjalnie zainaugurowany w Paryżu w marcu 2019 roku, przy okazji I Polsko-Francuskiego Forum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów, a zakończy się w Polsce w grudniu 2019 roku.

W ramach tej inicjatywy wszystkie polskie i francuskie instytucje szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji są zaproszone do współpracy i zgłaszania projektów, w celu objęcia ich patronatem i wpisania w program wydarzeń Polsko-Francuskiego Roku Nauki.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019