04.12.2020
PL EN
02.03.2019 aktualizacja 02.03.2019

Kolejna debata NKN FORUM nt. szkół doktorskich - w marcu w Toruniu

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Szkoły doktorskie – czyli nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - to temat drugiej z cyklu debat NKN FORUM. Konferencja odbędzie się 20 marca na UMK w Toruniu.

20 marca w Toruniu odbędzie się drugie z cyklu spotkań poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń związanych z nadawaniem nowego kształtu nauce i szkolnictwu wyższemu w Polsce. Tematem obrad na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika będę szkoły doktorskie – czyli nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poinformowali w piątek organizatorzy.

Wdrażane projekty szkół doktorskich zaprezentują przedstawiciele różnych uczelni, dyskusja dotyczyć tez będzie między innymi: struktury nowych szkół, wspólnych szkół dla kilu uczelni, programów kształcenia, zasad rekrutacji czy ewaluacji szkół doktorskich.

W organizację debaty włączyła się Krajowa Reprezentacja Doktorantów, jej przedstawiciele wezmą czynny udział we wszystkich panelach i seminariach - a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rejestracja na toruńską debatę odbywać się będzie za pośrednictwem uczelni https://www.umk.pl/. W najbliższych dniach organizatorzy prześlą do rektorów zaproszenia z linkiem pozwalającym zapisać do udziału kilku przedstawicieli uczelni.

Pierwsza z debat odbyła się w lutym na Politechnice Łódzkiej. Podczas spotkania przedstawiciele różnych typów uczelni przedstawiali swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące organizacji uczelni i jej struktury w nowo tworzonych statutach.

Kolejne debaty, oprócz kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mają dotyczyć m.in. realizacji strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki.

NKN FORUM to wspólna inicjatywa MNiSW i środowiska akademickiego. Debaty te nawiązują do konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki. W debatach NKN FORUM podstawą do dyskusji są doświadczenia polskich uczelni we wdrażaniu nowych rozwiązań, na których opierać się ma nowy porządek w nauce i kształceniu akademickim.

PAP - Nauka w Polsce

zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020