19.09.2020
PL EN
08.03.2019 aktualizacja 08.03.2019

MNiSW rozdzieliło ok. 916 mln na podwyżki dla pracowników uczelni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad 916 mln zł rozdzieliło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podwyżki dla pracowników uczelni. Pieniądze te mają w najbliższych tygodniach trafić do szkół wyższych. To - jak przypomina resort - kolejny zastrzyk pieniędzy dla szkół wyższych związany z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki.

W ustawie budżetowej na 2019 rok zabezpieczono środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni. Trafią one do nich w postaci zwiększenia subwencji – szkoły wyższe otrzymają na podwyżki od kilkuset tysięcy do ponad 45 mln złotych.

Kwota, jaka zostanie przekazana, zależy od wysokości funduszu wynagrodzeń z 2017 roku. Tegoroczna subwencja zostanie bowiem zwiększona o 7 proc. w stosunku do kwoty z funduszu danej uczelni sprzed dwóch lat. Środki przekazane szkołom wyższym uwzględniają kwoty brutto wraz z dodatkowymi kosztami pracy ponoszonymi przez pracodawcę.

Resort nauki w komunikacie na swojej stronie zwraca uwagę, że rozdzielone teraz kwota to nie są pieniądze na podwyższenie wynagrodzenia minimalnego dla nauczycieli akademickich - wynagrodzenie minimalne podwyższono już od stycznia tego roku. Poziom wynagrodzenia minimalnego wykładowców określony został w Konstytucji dla Nauki. Natomiast o podziale środków z rezerwy na wynagrodzenia zadecydują autonomicznie same uczelnie.

MNiSW przypomina, że dzięki wzrostowi płacy minimalnej wszyscy wykładowcy, lektorzy i asystenci zarabiają minimum 3205 zł (dotychczasowe wynagrodzenie minimalne w tej grupie stanowisk wynosiła 2375 zł). A adiunkci – co najmniej 4680 zł (dotychczasowe wynagrodzenie minimalne wynosiło 3820 zł). Ich pensje wzrosły o ponad 30 procent.

Resort nauki przypomina również o korzystnej z punktu widzenia wykładowców interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Wynika z niej, że każdy rodzaj aktywności zawodowej nauczycieli akademickich jest związany z pracą twórczą (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pracownik akademicki – przygotowując materiały do zajęć dydaktycznych, sylabusy, wykłady, artykuły naukowe lub monografie – wykonuje działalność twórczą o indywidualnym charakterze. A zatem całość wynagrodzenia nauczyciela akademickiego niezależnie od rodzaju uczelni, w której pracuje, może być objęta podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów.

Uczelnie publiczne otrzymać też mają dodatkowe 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa. Środki te uczelnie mogą przeznaczyć na inwestycje lub na spłatę kredytów zaciągniętych na inwestycje.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020