14.07.2020
PL EN
11.03.2019 aktualizacja 11.03.2019

Trwa rejestracja na toruńską debatę NKN o szkołach doktorskich

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Trwa rejestracja na debatę z cyklu NKN Forum poświęconą szkołom doktorskim. 20 marca w Toruniu minister nauki Jarosław Gowin, rektorzy i przedstawiciele uczelni będą dyskutować o nowym systemie studiów doktoranckich.

Kolejna debata NKN FORUM odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK). Organizatorów z UMK wspierają merytorycznie przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Jak podkreślają organizatorzy, jedna z najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczy kształcenia doktorantów. Na polskich uczelniach po raz pierwszy pojawią się szkoły doktorskie, wprowadzone przez Ustawę 2.0. Mają one zastąpić powszechnie krytykowany system studiów doktoranckich.

"To jeden z najważniejszych obszarów w świecie akademickim, bo o poziomie nauki uprawianej w Polsce za kilka lat decydować będą dzisiejsi doktoranci. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie im warunków do twórczej wymiany myśli, zapewnienie udziału w badaniach naukowych na najwyższym poziomie i kontaktu z wybitnymi uczonymi. Nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo socjalne. Odpowiedzią na te potrzeby mają być instytucje w Polsce zupełnie nowe – szkoły doktorskie" - czytamy na stronie NKN Forum.

Gospodarze wydarzenia rozesłali do rektorów szkół wyższych zaproszenia zawierające link do formularza rejestracyjnego. Link pozwala uczelni zgłosić do udziału w debacie do czterech przedstawicieli. Limit ten można zwiększyć kontaktując się z organizatorami pod adresem: nknforum@umk.pl lub tel.: 669 200 739.

Przedstawiciele akademickiej Polski będą w Toruniu dyskutować o tym jak stworzyć możliwie najlepsze szkoły doktorskie. W programie debaty znalazły się wystąpienia prof. Jarosława Górniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Ryszarda Naskręckiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Andrzeja Tretyna z UMK, prof. Jacka Namieśnika z Politechniki Gdańskiej.

Seminaria pierwszej sesji będą dotyczyły struktury i organizacji szkół doktorskich, wspólnych szkół doktorskich, programów kształcenia, zasad rekrutacji, regulaminów, umiędzynarodowienia tychże szkół, indywidualnego planu badawczego, oceny śródokresowej i zasad wyznaczania promotorów, finansowania badań i zabezpieczenia socjalnego doktorantów. W drugiej sesji będzie mowa o ewaluacji szkół doktorskich. Dyskusję podsumuje minister Jarosław Gowin.

Więcej na temat debaty w serwisie Nauka w Polsce - tutaj. 

PAP - Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020